Startsida Umeå kommun

Viva trädgård – Forslunda

Sidan är under bearbetning!

Verksamheten ligger i en parkmiljö och nära till vild natur, cirka 7 km från Umeås centrum. Vi driver vår trädgård i ett team, bestående av personal med både trädgårdsodlande och rehabiliterande kompetenser. Trädgårdens aktiviteter sker i växthus och på friland. All vår grönsaksodling är KRAV-certifierad och vi odlar krukväxter giftfritt.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-08

Sidans kortadress: www.umea.se/forslundatradgard