Startsida Umeå kommun

Natur- och trädgårdsrehabilitering

En gruppbaserad verksamhet som pågår under fyra månader med syfte att deltagaren får en ökad funktionsförmåga samt kommer närmare mål mot arbete.

Vi använder trädgården och den vilda naturens fascinerande miljöer samt tillhörande aktiviteter som utgångspunkt i arbetslivsrehabiliteringen.

Vårt koncept riktar sig till personer som har stressrelaterad psykisk ohälsa. Aktiviteterna sker i vår köksträdgård och i vårt rehab-växthus som följer årstidens växlingar. Allt detta efter individens ork och behov.

Vi promenerar och är i omkringliggande natur samt besöker olika natur­miljöer i Umeås närområde.

Förutom de assisterande hälsoeffekterna som går att finna i naturen och i trädgårdsaktiviteter, ges möjlighet att i dessa miljöer träna på aktivitets­balans, medveten närvaro samt utifrån individuell målsättning träna självreglering. Gruppsamtal som ger utrymme för kunskapsutbyte och reflektion.


Kontakt

Karin Åhman
arbetsledare
070-330 94 89
karin.aman@umea.se

Innehåll

Teamet

Teamet består av legitimerad arbets­terapeut, leg. psykolog, socionom.

Vi har stöd av trädgårdsmästare och trädgårdsarbetare i dagliga arbetet.