Startsida Umeå kommun

Viva integration

Under året ska Umeå kommun, i överenskommelse med Länsstyrelsen, ta emot och erbjuda bosättning för nyanlända flyktingar, som anvisas till kommunen av Migrationsverket.

Överenskommelsen bygger på vad riksdag och regering har beslutat om mottagning av vissa nyanlända invandrade.

Viva integrations ansvar

Varje nyanländ person erbjuds information om kommunens resurser, bostads­marknad samt får vid behov socialt stöd för sig själv och sin familj. Det kan vara i form av kontakt med barnomsorg eller skola, vårdgivare, hemtjänst samt LSS.

För att etableringsperioden ska bli så meningsfull som möjligt samverkar enheten med socialtjänsten, sfi och Arbetsförmedlingen.

Viva integration ansvarar även för nationella minoritetsspråken och utsatta EU-medborgare.                  

Kontakt

Viva integration
090-16 10 00
090-77 07 02 (fax)

Ansvarig kontaktperson

Carina Lindberg
enhetschef
carina.lindberg@umea.se

Besöksadress

Sveagatan 8