Startsida Umeå kommun

Handlingar till kommunfullmäktige

Här publiceras mötesbok för kommunfullmäktige (KF), samlade handlingar till ärenden till kommunfullmäktiges sammanträden. Handlingar är underlag för beslut i olika ärenden, ofta ingår en eller flera bilagor.

Mötesboken är publicerad i samband med respektive sammanträde och är normalt komplett först på fredagen innan sammanträdet.

Bilagor följer efter respektive ärende i dokumentet. Klicka i mötesbokens innehållsförteckning för att snabbt komma till handlingar för respektive ärende.

Sidan har granskats 2019-03-15

Sidans kortadress: www.umea.se/kfhandlingar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.