Startsida Umeå kommun

Interpellationer

Interpellationer publiceras inte just nu

För tillfället publiceras inga interpellationer på denna sida, enligt beslut av kommunfullmäktiges presidium. Det är en tillfällig åtgärd i väntan på översyn av rutiner för publicering av interpellationer. När översynen är gjord kommer servicen att publicera interpellationer att fortsätta.

Interpellationer får ställas av ledamöterna i kommunfullmäktige och riktas till ordföranden i en nämnd, till en fullmäktigeberedning och till de förtroendevalda i övrigt, som kommunfullmäktige bestämmer.

Interpellationer ska handla ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör ställas endast i angelägenheter av större vikt för kommunen.

Interpellationer 2018

Inlämnade interpellationer 2018

Datum

Inlämnat av

Titel

Svar

2018-05-17

Saasha Metsärantala, FI

Vilken framtid för Nydalastugorna?

Svar

2018-05-14

Peder Westerberg, L

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Svar

2018-05-06

Saasha Metsärantala, FI

Vilken handledning för praktikanter?

Svar

2018-05-02

Henrik Agerhäll, (SD) (-)

Vilka får hyra Norrlandsoperan gratis?

Svar

2018-05-02

Anders Ågren, M

Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå?

Svar

2018-04-30

Saasha Metsärantala, FI

Dags för Umeå kommun att bli förvaltningsområde för meänkieli

Svar

2018-04-29

Henrik Agerhäll, (SD) (-)

Varför förhandscensur av interpellationer?

Svar

2018-04-23

Arbetarpartiet

Vilka åtgärder kommer vidtas mot de ansvariga om det visar sig att de frångått regelverket vid avstängning av tjänstepersoner?

Svar

2018-04-22

Henrik Agerhäll, (SD) (-)

Socialdemokratisk partiarbetare fick hålla föredrag för skolelever?

Svar

2018-04-20

Igor Jonsson, M

Är en tjänsteskrivelse en tjänsteskrivelse?

Svar

2018-04-17

Henrik Agerhäll, (SD) (-)

Vad var syftet med med påverkansdagen 25 januari?

Svar

2018-04-16

Henrik Agerhäll, (SD) (-)

Den antidemokratiska rektorn

Svar

2018-04-16

Henrik Agerhäll, (SD) (-)

Organisationers rätt att hyra kommunala lokaler

Svar

2018-04-12

Jan Hägglund, AP

Hur har dialogen med berörda skötts innan avstängning från arbetet?

Återtagen

2018-04-12

Peder Westerberg, L

Kommer (S) i Umeå att förbjuda vissa bilar i centrum

Svar

2018-04-11

Saasha Metsärantala, FI

Tillgänglighet i fullmäktigesalen

Svar

2018-04-05

Veronica Kerr, KD

Säker hantering av läkemedel inom kommunens boenden

Svar

2018-04-05

Elmer Eriksson, M

Förekomsten av narkotika på alla Umeås högstadieskolor

Svar

2018-03-29

Henrik Agerhäll, (SD) (-)

Bagdad-Brå, mutor och Somalia Bandy

Svar

2018-03-26

Sven-Olov Edvinsson, C

Hög tid att förbättra tillgången på lokaler för musik och teater runt om i Umeå kommun

Svar

2018-03-16

Anna-Karin Sjölander, C

Miljöförstöring som branden vid reningsverket i Täfteå inneburit

Svar

2018-03-15

Saasha Metsärantala, FI

Kommunens åtgärder för att motverka spelberoende

Svar

2018-03-15

Marianne Löfstedt,
Elmer Eriksson, M

Seniorstugor i de mindre byarna

Svar

2018-03-15

Hans Lindberg, S

Angrepp mot tjänstepersoner

Återtagen

2018-03-08

Peder Westerberg, L

Personal i äldreomsorgen

Svar

2018-03-07

Jan Hägglund,
Tomas Westerström, AP

Vilka talare och föreningar ska få stöd av Umeå kommun?

Svar

2018-02-15

Jan Hägglund,
Patrik Brännerg, AP

Vilka planer finns vad gäller finansiering av den nya transport­förbindelsen över Kvarken?

Svar

2018-02-15

Saasha Metsärantala, FI

KF-handlingar i tid på fredagar

Svar

2018-02-15

Igor Jonsson, M

Finns det drogfria HVB-hem?

Svar

2018-02-13

Elisabeth Zackrisson, V

Bibliotekarier ökar elevernas läsförmåga och digitala kompetens

Svar

2018-02-12

Peder Westerberg, L

Förändringar i LSS


2018-02-07

Peter Sedlacek, L

El Sistemas framtid

Svar

2018-01-23

Henrik Agerhäll, (SD) (-)

Ignorera slaveri för att inte bidra till antiziganism?


2018-01-22

Henrik Agerhäll, (SD) (-)

Vad är syftet med påverkansdagen 25 januari?


2018-01-19

Mattias Larsson, C

Hur går det med uppdraget kring att utreda kommunens engagemang på museiområdet?

Svar

2018-01-18

Peder Westerberg, L

Färre musikscener i Umeå

Svar

2018-01-18

Anders Ågren, M

Kameraövervakning av utsatta platser

Svar

2018-01-18

Saasha Metsärantala, FI

Prata rasism i skolan

Svar

2018-01-17

Åsa Bäckström, V

När ska Umeå kommun åtgärda de hälsofarliga skollokalerna?

Svar

 

Sidan har granskats 2019-08-23

Sidans kortadress: www.umea.se/interpellationer