Startsida Umeå kommun

Motioner 2019

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.


Nummer

Datum

Förslagsställare

Motion

Beslut

29/2019

2019-11-04

Ulrika Edman,
Gudrun Nordborg, V

Kvinno- och tjejjouren behöver ett långsiktigt idéburet offentligt partnerskap


28/2019

2019-10-29

Anna-Karin Sjölander, C

Barnkonventionen lag 2020


27/2019

2019-10-28

Mattias Sehlstedt, V

Bevara och utveckla Lundåkern tillgängligt för alla Umeåbor


26/2019

2019-10-25

Åsa Bäckström,

Bore Sköld,

Ulrika Edman, V

Flygstopp nu! – klimatsmart resande i Umeå kommun


25/2019

2019-10-11

Birgitta Ejlefall,

Lars-Arne Ivert,

Maria Nilsson, SD

En trygg kommunbudget


24/2019

2019-10-09

Anders Ågren, M

Mattias Larsson, C

Peder Westerberg, L

Veronica Kerr, KD

Motverka osund konkurrens i Umeå


23/2019

2019-09-30


Gudrun Nordborg,

Wilmer Prentius, V

Tyst minut för klimatet


22/2019

2019-09-27

Lasse Jacobson,

Ulrika Edman,

Andreas Nuottaniemi,

Elisabet Forssell, V

Avskaffa kundbegreppet


21/2019

2019-09-24

Björn Kjellsson,
Marianne Normark, L

Regnbågsboenden


20/2019

2019-09-23

Björn Kjellsson, L

Namnändring av ceremonirummet


19/2019

2019-09-23

Gudrun Nordborg, V

Gatubibliotek


18/2019

2019-09-12

Gudrun Nordborg, V

Umeiniativet


17/2019

2019-09-11

Nils Seye Larsen,
Mariam Salem,
Alice Nikamanesh, MP

Inrätta skolträdgårdar på Umeås grundskolor


16/2019

2019-09-06

Birgitta Nordvall,
Sven-Åke Granberg, KD

Anställ pensionerade poliser i skolan för ökad trygghet


15/2019

2019-08-22

Miljöpartiet

Inför kommunalt samordnad varudistribution i Umeå


14/2019

2019-0618

Veronica Kerr,

Anders Sellström, KD

Program för uppföljning och insyn av verksamhet


13/2019

2019-06-07

Veronica Kerr, KD

Digitalisera sekretesshandlingar


12/2019

2019-05-27

Anders Ågren, M

Umeå kommun måste bidra till att lagföra återvändande IS-terrorister


11/2019

2019-04-25

Eric Bergner,

Fredrik Elgh, C

Cykelväg Täfteå - Innertavle

Beslut

10/2019

2019-04-04

Lars-Arne Ivert,

Birgitta Palm Ejlefall,

Maria Nilsson, SD

Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga


9/2019

2019-04-01

Ulrika Edman,

Lennart Arvidsson, V

Kompensation för karensavdrag


8/2019

2019-03-01

Madelene Nord, M

Avsluta samarbetet med Fairtrade


7/2019

2019-03-01

Veronica Kerr, KD

Avskaffa kravet på läkarintyg för färdtjänst


6/2019

2019-02-21

Anders Ågren, M
Mattias Larsson, C
Peder Westerberg, L       
Veronica Kerr, KD

Inför utmaningsrätt på kommunal verksamhet


5/2019

2019-02-05

Maria Nilsson, SD

Tilldela alla boenden en högläsare

Beslut

4/2019

2019-01-31

Anna-Karin Sjölander, C

Handlingsplan vid brott i skolan


3/2019

2019-01-22

Ulrika Edman,

Lennart Arvidsson,

Åsa Bäckström, V

Ingen social dumpning vid upphandlingar


2/2019

2019-01-11

Marcus Bornemisza,

Lars-Arne Ivert,

Birgitta Eljefall-Palm,

Maria Nilsson, SD      

Ändra den lokala ordningsstadgan gällande passiv pengainsamling

Beslut

1/2019

2019-01-08

Anders Ågren,
Stefan Nordström,
Marianne Löfstedt,
Igor Jonsson, M

Lokalt förbud mot tiggeri i enligt med gällande lagstiftning

Beslut


Sidan har granskats 2019-11-13

Sidans kortadress: www.umea.se/motioner