Startsida Umeå kommun

Motioner 2020

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.


Nummer

Datum

Förslagsställare

Motion

Beslut

1/2020

2020-01-27

Alliansen

Säkerställ LOV i Umeå - även i praktikenSidan har granskats 2019-12-23

Sidans kortadress: www.umea.se/motioner