Startsida Umeå kommun

Motioner 2020

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.


Nummer

Datum

Förslagsställare

Motion

Beslut

29/2020

2020-10-17

Björn Kjellsson (L)

Avskaffa elsaneringsbidragen


28/2020

2020-10-01

Lena Riedl (M)

Inför testverksamhet av bestäm-själv-tömning av sopkärl


27/2020

2020-08-31

Veronica Kerr,

Anders Sellström (KD)

Elevhälsa online – garanterad kontakt med Elevhälsan inom ett dygn


26/2020

2020-08-31

Anna-Karin Sjölander (C)

Psykisk ohälsa - Umeå Sveriges bästa folkhälsa 2020


25/2020

2020-08-13

Veronica Kerr (KD)

Utveckla hemtjänstens arbetsformer för att minska ofrivillig ensamhet


24/2020

2020-08-13

Björn Kjellsson (L)

Begär registerutdrag inom vård, omsorg och LSS för +18 år


23/2020

2020-07-02


Anders Norqvist (L)

Fortsätt redovisa skolresultat


22/2020

2020-06-23

Anders Ågren (M),

Mattias Larsson (C),

Peder Westerberg (L),

Veronica Kerr (KD)

Inför Rättviksmodellen i Umeå kommun


21/2020

2020-06-22

Veronica Kerr (KD)

Äldreomsorgen behöver fler medarbetare


20/2020

2020-06-22

Madelene Nord (M)

Krav för sommarjobb


19/2020

2020-06-18

Igor Jonsson,

Elmer Eriksson (M)

Blodgivning på betald arbetstid


18/2020

2020-06-16

Maria Nilsson (SD)

Fri parkering i Umeå Centrum vissa lördagar


17/2020

2020-06-14

Birgitta Nordvall (KD)

Inför Rinkebymodellen och SFI med baby


16/2020

2020-06-10

Stefan Nordström,

Marianne Löfstedt (M)     

Kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser i Umeå


15/2020

2020-06-08

Anders Norqvist (L)

Upphandla Städ - och verksamhetsservice


14/2020

2020-06-08

Anders Ågren (M)

Inför kommunala ordningsvakter i Umeå


13/2020

2020-06-06

Anders Norqvist (L)

Upphandla delar av IT-stödet


12/2020

2020-06-02

Lars-Arne Ivert,
Maria Nilsson,
Birgitta Palm-Ejlefall (SD)

Krav på språkkunskap i svenska för verksamma inom äldreomsorg och hemtjänst


11/2020

2020-05-28

Gudrun Nordborg (V)

Gratis mensskydd till unga


10/2020

2020-05-18

Ulrika Edman (V),
Nils Seye Larsen (MP)

Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 år


9/2020

2020-05-12

Maria Nilsson (SD)

Installation av brandlarm eller värmekamera vid bilparkering i kommunala bostadsområden som tidigare utsatts för brandattentat


8/2020

2020-05-08

Gudrun Nordborg (V)

Gör Ubmeje till officiellt samiskt namn för Umeå


7/2020

2020-04-20

Anders Norqvist (L)

Garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar

Beslut

6/2020

2020-04-14

Veronica Kerr (KD)

Inrätta kuratorstjänst i äldreomsorgen samt anta en nollvision mot självmord som inkluderar alla åldrar


5/2020

2020-04-08

Ulrika Edman,

Lennart Arvidsson,

Åsa Bäckström,

Gudrun Nordborg (V)

Värdediskriminering inte värdigt Umeå


4/2020

2020-04-02

Maria Nilsson (SD)

Nya regler för språktolk

Beslut

3/2020

2020-04-02

Lars-Arne Ivert,

Maria Nilsson (SD)

Självkostnadspris för fika i kommunfullmäktige


2/2020

2020-03-27

Åsa Bäckström (V),

Nils Seye Larsen (MP),

Ulrika Edman (V),

Mariam Salem (MP)

Östvästlig supercykelväg i Umeå

Beslut

1/2020

2020-01-27

Alliansen

Säkerställ LOV i Umeå - även i praktikenCoronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-12-23

Sidans kortadress: www.umea.se/motioner