Startsida Umeå kommun

Motioner 2020

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.


Nummer

Datum

Förslagsställare

Motion

Beslut

11/2020

2020-05-28

Gudrun Nordborg (V)

Gratis mensskydd till unga


10/2020

2020-05-18

Ulrika Edman, (V)

Nils Seye larsen (MP)

Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 år


9/2020

2020-05-12

Maria Nilsson (SD)

Installation av brandlarm eller värmekamera vid bilparkering i kommunala bostadsområden som tidigare utsatts för brandattentat


8/2020

2020-05-08

Gudrun Nordborg (V)

Gör Ubmeje till officiellt samiskt namn för Umeå


7/2020

2020-04-20

Anders Norqvist (L)

Garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar


6/2020

2020-04-14

Veronica Kerr (KD)

Inrätta kuratorstjänst i äldreomsorgen samt anta en nollvision mot självmord som inkluderar alla åldrar


5/2020

2020-04-08

Ulrika Edman,

Lennart Arvidsson,

Åsa Bäckström,

Gudrun Nordborg (V)

Värdediskriminering inte värdigt Umeå


4/2020

2020-04-02

Maria Nilsson (SD)

Nya regler för språktolk


3/2020

2020-04-02

Lars-Arne Ivert,

Maria Nilsson (SD)

Självkostnadspris för fika i kommunfullmäktige


2/2020

2020-03-27

Åsa Bäckström (V)

Nils Seye Larsen (MP)

Ulrika Edman (V)

Mariam Salem (MP)

Östvästlig supercykelväg i Umeå


1/2020

2020-01-27

Alliansen

Säkerställ LOV i Umeå - även i praktikenSidan har granskats 2019-12-23

Sidans kortadress: www.umea.se/motioner