Startsida Umeå kommun
Motioner till kommunfullmäktige

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. Motioner bereds av den verksamhet som berörs innan de återvänder till kommunfullmäktige. Det kan ta viss tid innan en motion kommer tillbaka till kommunfullmäktige för beslut, om det krävs omfattande utredning av förslaget. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts. En motion leder alltid till att kommunfullmäktige genom ett beslut tar ställning till förslaget.

Motioner 2019


Nummer

Datum

Förslagsställare

Motion till kommunfullmäktige

Beslut

14/2019

2019-0618

Veronica Kerr,

Anders Sellström, KD

Program för uppföljning och insyn av verksamhet


13/2019

2019-06-07

Veronica Kerr, KD

Digitalisera sekretesshandlingar


12/2019

2019-05-27

Anders Ågren, M

Umeå kommun måste bidra till att lagföra återvändande IS-terrorister


11/2019

2019-04-25

Eric Bergner,

Fredrik Elgh, C

Cykelväg Täfteå - Innertavle


10/2019

2019-04-04

Lars-Arne Ivert,

Birgitta Palm Ejlefall

Maria Nilsson, SD

Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga


9/2019

2019-04-01

Ulrika Edman,

Lennart Arvidsson, V

Kompensation för karensavdrag


8/2019

2019-03-01

Madelene Nord, M

Avsluta samarbetet med Fairtrade


7/2019

2019-03-01

Veronica Kerr, KD

Avskaffa kravet på läkarintyg för färdtjänst


6/2019

2019-02-21

Anders Ågren, M
Mattias Larsson, C
Peder Westerberg, L       
Veronica Kerr, KD

Inför utmaningsrätt på kommunal verksamhet


5/2019

2019-02-05

Maria Nilsson, SD

Tilldela alla boenden en högläsare

Beslut

4/2019

2019-01-31

Anna-Karin Sjölander, C

Handlingsplan vid brott i skolan


3/2019

2019-01-22

Ulrika Edman,

Lennart Arvidsson,

Åsa Bäckström, V

Ingen social dumpning vid upphandlingar


2/2019

2019-01-11

Marcus Bornemisza,

Lars-Arne Ivert,

Birgitta Eljefall-Palm,

Maria Nilsson, SD      

Ändra den lokala ordningsstadgan gällande passiv pengainsamling

Beslut

1/2019

2019-01-08

Anders Ågren,
Stefan Nordström,
Marianne Löfstedt,
Igor Jonsson, M

Lokalt förbud mot tiggeri i enligt med gällande lagstiftning

Beslut


Sidan har granskats 2019-03-04

Sidans kortadress: www.umea.se/motioner