Startsida Umeå kommun

Motioner 2018


Nummer

Datum

Förslagsställare

Motion

Beslut

51/2018

2018-12-17

Ulrika Edman,

Åsa Bäckström, V

Lika förmåner för kommunanställda

Beslut

50/2018

2018-12-17

Ulrika Edman,

Åsa Bäckström, V

Delade turer inom äldreomsorgen ska avskaffas


49/2018

2018-12-17

Anders Ågren,

Stefan Nordström,

Marianne Löfstedt, M

Lokalt förbud mot tiggeri i enlighet med gällande lagstiftning

Återtagen

48/2018

2018-12-14

Åsa Bäckström, V

Koldioxidbudget

Beslut

47/2018

2018-11-15

Lars-Arne Ivert, SD

Utbildningsdag om hederskultur för skolsköterskor och kuratorer

Beslut

46/2018

2018-11-01

Maja Westling, C

Att bygga i trä

Beslut

45/2018

2018-10-12

Nasser Mosleh,

Mia Winroth

Gabriel Farrysson

Morgan Flank, MP

Koldioxidneutrala transporter


44/2018

2018-10-12

Nasser Mosleh,

Mia Winroth

Gabriel Farrysson

Morgan Flank, MP

En köttfri dag inom Umeå kommun

Beslut

43/2018

2018-10-12

Nasser Mosleh,

Mia Winroth

Gabriel Farrysson

Morgan Flank, MP

Gymnasiemässa i Umeå kommun

Beslut

42/2018

2018-10-12

Nasser Mosleh,

Mia Winroth

Gabriel Farrysson

Morgan Flank, MP

Biobränslen och bioteknikindustriellt centrum i Umeå kommun

Beslut

41/2018

2018-10-09

Nasser Mosleh,

Mia Winroth

Gabriel Farrysson

Morgan Flank, MP

Utveckla kommunens solkarta

Beslut

40/2018

2018-10-04

Nasser Mosleh,

Mia Winroth

Gabriel Farrysson

Morgan Flank, MP

Giftfri vardag i Umeå

Beslut

39/2018

2018-10-04

Nasser Mosleh,

Mia Winroth

Gabriel Farrysson

Morgan Flank, MP

Solpaneler på ishallen


38/2018

2018-10-04

Nasser Mosleh,

Mia Winroth

Gabriel Farrysson

Morgan Flank, MP

Motverka näthat och nät-gromning

Beslut

37/2018

2018-09-28

Jan Hägglund, AP

Hedra Umeås första offentliga transperson

Beslut

36/2018

2018-09-24

Saasha Metsärantala, FI

Vidareutveckla kvinnohistoriska museum


35/2018

2018-08-26

Saasha Metsärantala, FI

Bygdepott för förbättrad lokal- och ungdomsdemokrati

Beslut

34/2018

2018-08-15

Henrik Agerhäll (SD) (-)

Faktasammanställning mot zogtänkande och antisemitism

Beslut

33/2018

2018-08-15

Elisabeth Zachrisson,

Elisabet Forsell,

Ulrika Edman, V

Ett maxtak på 15 barn i förskolan

Beslut

32/2018

2018-08-13

Saasha Metsärantala, FI

Närvaroteam

Beslut

31/2018

2018-08-13

Saasha Metsärantala, FI

Ledighet vid uppbrottsprocess

Beslut

30/2018

2018-08-01

Anna-Karin Sjölander, C

Porrfilter i skolan - självklart

Beslut

29/2018

2018-08-01

Anders Ågren, M,
Peder Vesterberg, L,
Mattias Larsson, C,
Veronica Kerr, KD

Skapa ytterligare närhet och trygghet i kollektivtrafiken


28/2018

2018-07-28

Henrik Agerhäll (SD) (-)

Handlingsplan mot tro på divergent human evolution

Beslut

27/2018

2018-07-24

Henrik Agerhäll (SD) (-)

Joint ventures vid kommunala nybyggnationer

Beslut

26/2018

2018-07-21

Henrik Agerhäll (SD) (-)

Demografisk analys som verktyg mot brott och social oro

Beslut

25/2018

2018-07-17

Henrik Agerhäll (SD) (-)

Nätpublicera motioner och frågor

Beslut

24/2018

2018-07-16

Henrik Agerhäll (SD) (-)

Redovisa Vävens resultat i årsredovisning och delårsrapporter

Beslut

23/2018

2018-07-13

Henrik Agerhäll (SD) (-)

Tvåtredjedelsmajoritet för tillsättning av stadsdirektör

Beslut

22/2018

2018-06-12

Henrik Agerhäll (SD) (-)

Lampskärm till Förintelsens minne

Beslut

21/2018

2018-05-29

Peder Westerberg, L

Gör Ola Ullsten till hedersmedborgare i Umeå kommun och uppkalla även en gata på stadsdelen Teg i hans minne.

Beslut

20/2018

2018-05-26

Saasha Metsärantala, FI

Åldersmässigt rättvist försörjningsstöd

Beslut

19/2018

2018-05-22

Peter Sedlacek, L

Ansök om att bli förvaltningsområde för minoritetsspråket Meänkieli

Beslut

18/2018

2018-05-18

Gudrun Nordborg, V

Gratis mensskydd till unga

Beslut

17/2018

2018-05-09

Igor Jonson, M

Skärp kontrollerna av försörjningsstöd

Beslut

16/2018

2018-05-06

Saasha Metsärantala, FI

Inför skatteschyst


15/2018

2018-05-02

Saasha Metsärantala, FI

Inför 80-90-100-modellen på försök

Beslut

14/2018

2018-04-22

Saasha Metsärantala, FI

Inrätta kommunfullmäktiges geografiutskott

Beslut

13/2018

2018-04-22

Saasha Metsärantala, FI

Underlätta kompetensförsörjningen

Beslut

12/2018

2018-04-16

Henrik Agerhäll, (SD) (-)

Ta fram en antirasistisk ordlista med språkdirektiv

Beslut

11/2018

2018-04-09

Åsa Bäckström, V,
Ellika Nordström, (MP) (-)

Klimatmål nu

Beslut

10/2018

2018-04-06

Åsa Bäckström, V

Säkra äldreomsorgen, utbildning på arbetstid

Beslut

9/2018

2018-03-30

Henrik Agerhäll, (SD) (-)

Stoppa IMÄI från att hyra kommunala lokaler

Beslut

8/2018

2018-03-27

Vänsterpartiet

Åtgärder för minskad barnfattigdom


7/2018

2018-03-20

Henrik Agerhäll, (SD) (-)

Kognitionstesta brottsbelastade etniska grupper

Beslut

6/2018

2018-03-06

Anna-Karin Sjölander, C

Mentorskap för nyutexaminerade lärare

Beslut

5/2018

2018-02-23

Veronica Kerr, KD

Inrätta ett Trygghetens Hus

Beslut

4/2018

2018-01-31

Tina Myhrberg,
Lennart Johansson, M

Instifta ett stimulansbidrag!

Beslut

3/2018

2018-01-31

Peder Westerberg, L

Pendlarparkeringar

Beslut

2/2018

2018-01-18

Saasha Metsärantala, FI

Snabbcykelled för godstågsvaror

Beslut

1/2018

2018-01-18

Saasha Metsärantala, FI

Väkomna flyktingarna

Beslut


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus