Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2020

Här hittar du kommunfullmäktiges protokoll och föredragningslistor.

Kontakt

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
tomas.jakobsson@umea.se

Anna Holmstedt
nämndssekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se