Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Du är också välkommen att lyssna på sammanträdena som åhörare på läktaren i sammanträdeslokalen, Rådhusesplanaden 6, gamla stadsbiblioteket, plan 2.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 26 augusti

Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av sammanträdet.

Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar på dem, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning.com
 2. Interpellation: Hur kontrollerar Umeå kommun att skattepengar inte går till extremister och kriminella? Peder Westerberg (L)
 3. Interpellation: Kan elever med funktionsnedsättning delta fullt ut under idrottslektionerna? Peder Westerberg (L)
 4. Interpellation: När digitaliseras sekretesshandlingarna inom socialtjänsten? Igor Jonsson (M)
 5. Interpellation: Konfessionella inslag i undervisningen; Anser du att det som tidigare förekommit gör det berättigat att agera på VK:s uppgifter? Jan Hägglund och Patrik Brännberg (AP)
 6. Interpellation: Hur genomförs utbildning om FN:s mänskliga rättigheter i Umeås skolor? Anders Norqvist (L)
 7. Interpellation: Fackligt engagemang och lönesättning; Jan Hägglund (AP)
 8. Interpellation: Krisen i äldreomsorgen; Marianne Normark (L)
 9. Fråga: Fotbollshallarna – offentlig–privat samverkan står umeborna dyrt; Lasse Jacobson (V)
 10. Fråga: Hur ser sambandet mellan barnfattigdom och kontakt med socialtjänsten ut? Ulrika Edman (V)
 11. Fråga: Bråttom nu! Kvinno- och tjejjouren behöver ett idéburet offentligt partnerskap; Ulrika Edman (V)
 12. Fråga: Vad händer med Umeå kommuns budget för 2020?
  Anders Ågren (M)
 13. Motion 51/2018: Lika förmåner för kommunanställda;
  Ulrika Edman och Åsa Bäckström (V)
 14. Finanspolicy för Umeå kommunkoncern och regler och riktlinjer för finansiell verksamhet
 15. Uttag ur styrelsens och nämndernas egna kapital
 16. Upphävande av särtaxa för Stöcksjö
 17. Regler för representation
 18. Tomtebo gård, exploateringsavtal med Bonava Sverige AB
 19. Antagande: Detaljplan för Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 2:1, bostäder med mera
 20. Umeå kommuns egenkontrollprogram för elinstallationsarbete
 21. Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot och 2:e vice ordförande i för- och grundskolenämnden och ersättare i kommunstyrelsen, Elisabet Zachrisson (V)
 22. Avsägelse: Ersättare i för- och grundskolenämnden, Karla (MP)
 23. Avsägelse: Ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Maja Stolt (V)
 24. Avsägelse: Ersättare i kulturnämnden, Farah Roukachi (MP)
 25. Avsägelse: Ersättare i äldrenämnden, Faiza Issa Aden Farah (V)
 26. Styrelseuppdrag för Fredrik Lundberg, vd, Umeå Kommunföretag AB
 27. Anmälningsärenden

Informationsärenden/övriga ärenden (preliminära tider)

 • 13.00–13.15: Kommunrevisorerna informerar
 • 13.15–14.00: Information om budget- och investeringsprocessen

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2019-08-26

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv