Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Med anledning av coronavirus

 • Läktaren (2 trappor) är öppen för besökare som vanligt, men följ gärna mötet på dator/mobil i första hand. Tack för att du bidrar till att minska risken för smittspridning!
 • Sammanträdet måndag 15 juni börjar klockan 09.00 och slutar 12.00.

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 09.00 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12.00–13.00.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna i kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A, på läktaren, 2 trappor.

Du som är besökare har inte rätt att säga något och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen. Bara ledamöter och inbjudna personer får uttala sig på mötet. 

Välkommen! Buerestbåhtieme! Tervetuloa! Tervetullu!

Följ sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 15 juni

 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar, är normalt färdig först fredag innan mötet.
 • Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Motion 26/2019: Flygstopp nu! – klimatsmart resande i Umeå kommun;
  Åsa Bäckström, Bore Sköld och Ulrika Edman (V)
 3. Motion 27/2019: Bevara och utveckla Lundåkern tillgängligt för alla Umeåbor; Mattias Sehlstedt (V)
 4. Motion 31/2019: Klimatsmart mat som norm; Nils Seye Larsen (MP), Mariam Salem (MP), Alice Nikmanesh (MP), Ulrika Edman (V) och Åsa Bäckström (V)
 5. Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för perioden januari–april 2020
 6. Del av Tomtebo 2:1 med flera, Botsmark 30:1, Champinjonen 1, tidigareläggande av tre investeringsbeslut
 7. Avgift för torghandel med anledning av pandemi
 8. Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Grisbacka 17:11, Västerslätt
 9. Uppdrag till miljö- och hälsoskyddsnämnden att utföra uppgifter som åläggs kommunen i ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
 10. Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott
 11. Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och gruppledare; Birgitta Palm-Ejlefall (SD)
 12. Fyllnadsval: Ersättare i fritidsnämnden; Erica Ohlsson (C)
 13. Val av representanter och ersättare till Samråd vård och omsorg
 14. Fyllnadsval: Ledamot i fritidsnämnden; Hanna Abbasi (S)
 15. Avsägelse: Ersättare i för- och grundskolenämnden; Maria Sundström (M)
 16. Anmälningsärenden

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Vad är planen för att åtgärda bristen på tvätt- och omklädningsmöjligheter i hemtjänsten? Rebecca Sellstedt (V)
 2. Fråga: Tillgängligheten vid kommunens badplatser; Peder Westerberg (L)
 3. Fråga: Beredskap för omdisponering av personal; Veronica Kerr (KD)

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Kontakt
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-12

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv