Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Med anledning av coronavirus

 • Läktaren (2 trappor) är öppen för besökare som vanligt, men följ gärna mötet på dator/mobil i första hand. Tack för att du bidrar till att minska risken för smittspridning!
 • Sammanträdet måndag 28 september börjar klockan 09.00 och slutar 12.00.

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 09.00 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12.00–13.00.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna i kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A, på läktaren, 2 trappor.

Du som är besökare har inte rätt att säga något och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen. Bara ledamöter och inbjudna personer får uttala sig på mötet. 

Välkommen! Buerestbåhtieme! Tervetuloa! Tervetullu!

Följ sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 28 september

 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar, är normalt färdig först fredag innan mötet.
 • Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Information

 • 09.00–09.15: Fritidsnämnden informerar om Sveriges bästa idrottsstad
 • 09.15–09.30: Styrberedningen informerar; Dan Gideonsson

Beslutsärenden

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Motion 32/2019: Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning;
  Maja Westling (C) 4
 3. Avgifter med anledning av pandemi del 2
 4. Antagande: Detaljplan för Varglyan 1 och del av Stadsliden 2:4
 5. Antagande: Detaljplan för del av Stöcke 10:14 med flera
 6. Exploateringsavtal med Spacemark Exploatering AB om detaljplan för Stöcke 10:14 med flera
 7. Namnsättning av stadsdelsområde inom stadsdelen I 20
 8. Namnsättning av bostadsområde, del av Sofiehem 2:4 med flera, Carlshem och Tomtebo
 9. Avsägelse: Ledamot i personalnämnden; Ulrika Edman (V)
 10. Avsägelse: Ersättare i Stiftelsen Arboretum Norr; Kenneth Mikaelsson (KD)
 11. Anmälningsärenden

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Vad hände med genomlysningen av personalförmåner?
  Lennart Arvidsson (V)
 2. Interpellation: Vad händer när barn går in på brottets bana? Veronica Kerr (KD)
 3. Interpellation: Hur jobbar Umeå kommun med det brottsförebyggande arbetet; Peder Westerberg (L)
 4. Interpellation: Hur ser det ut med förekomsten av brott och ordningsstörningar på Umeås bibliotek? Anders Ågren (M)
 5. Fråga: När kommer äldrefrågorna att tas på allvar i Umebrå? Veronica Kerr (KD)
 6. Fråga: Har ni planer på fler utförsäljningar av samhällsfastigheter inom de närmaste tio åren? Ulrika Edman (V)
 7. Fråga: När staten till och med uppmuntrar till hyresgarantier genom bidrag, är ni beredda att utreda? Ulrika Edman (V)
 8. Fråga: Företagsklimatet i Umeå; Anders Ågren (M)

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Kontakt
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-28

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv