Startsida Umeå kommun
Meny

Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 09.00 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12.00–13.00.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna i kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A. på läktaren, 2 trappor.

Du som är besökare har inte rätt att säga något och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen. Bara ledamöter och inbjudna personer får uttala sig på mötet. 

Välkommen! Buerestbåhtieme! Tervetuloa!

Följ sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 27 januari

 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar, är normalt färdig först fredag innan mötet.
 • Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: Vad hände med de vita jobben? Lasse Jacobson (V)
 3. Interpellation: Föroreningar av luft och vatten som kan skada människor och djur; Jan Hägglund (AP)
 4. Interpellation: Delar av det planerade ekonomiska överskottet bör användas till att kompensera äldrenämnden för det ofinansierade heltidsinförandet;
  Marianne Normark (L)
 5. Interpellation: Hur ska den pedagogiska undervisningen tillgodoses;
  Nasteho Osman Lander (V)
 6. Interpellation: Program för uppföljning och insyn av verksamhet;
  Veronica Kerr (KD)
 7. Interpellation: Kostnader för tillstånd inom vattenskyddsområdet;
  Mattias Larsson (C)
 8. Fråga: Kommer det skapas nya parkeringar vid Umeå energi arena?
  Peder Westerberg (L)
 9. Fråga: Utveckla området kring Lundabron; Peder Westerberg (L)
 10. Fråga: Beredskap för övertag av hemtjänstverksamhet; Veronica Kerr (KD)
 11. Motion 9/2019: Kompensation för karensavdrag; Ulrika Edman (V)
  och Lennart Arvidsson (V)
 12. Nya föreskrifter om avfallshantering för Umeå kommun 2020
 13. Omvandla ägarlån i NLC Ferry OY till ägarlån i Kvarkenlink OY
 14. Umeå Energi Umenet AB: Aktieförvärv i AC-net Externservice AB och AC-net Internservice AB
 15. Val av ordförande och vice ordförande i nämnden för grundläggande IT-kapacitets tjänster 2020 (ITKN)
 16. Fyllnadsval: Ledamot i personalnämnden, Ulrika Edman (V)
 17. Fyllnadsval: Ersättare i tekniska nämnden, Elena Martinez (V)
 18. Fyllnadsval: Ersättare i fritidsnämnden och för- och grundskolenämnden,
  Jenny Dahlman (M)
 19. Avsägelse: Ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i jämställdhetsutskottet och ersättare i individ- och familjenämnden, Agnes Blom Bringlöv (S)
 20. Avsägelse: Ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i Umeå Folkets Husförening, Elisabet Forssell (V)
 21. Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt, Elisabet Forssell (V)
 22. Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt, Christina Edblom (C)
 23. Avsägelse: Ledamot i kommunrevisionen, Jan Bergström (MP)
 24. Anmälningsärenden

Informationsärenden/övriga ärenden (preliminära tider)

 • 13.00–13.15: Kommunrevisorerna informerar

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2020-01-27

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv