Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 25 februari 2019

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i tre delar. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:27

Upprop

0:02:57

Justering, fastställande av dagordning

0:03:30

Umeå kommunföretag AB, information

0:04:10

Mikael Öhlund - Umeå kommunföretag AB / koncernen

0:20:00

Elin Pietroni - Umeå parkering AB

0:30:15

Mikael Salomonsson - Inab

0:44:08

Jörgen Aronsson - Dåva deponi AB

1:00:04

Mårten Henriksson - Umeå energi AB

1:20:35

Jerker Eriksson - AB Bostaden

1:50:40

Tomas Blomqvist - Vakin / Umeva

2:14:25

Frågestund

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:50

Kommunrevisionen informerar

0:02:20

Interpellation: Umeå kommuns totala kostnader för skadegörelse; Anders Ågren (M)

0:41:07

Interpellation: Har skolan blivit mer fysiskt aktiv? Veronica Kerr (KD)

1:15:54

Motion 19/2018: Ansök om att bli förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli; Peter Sedlacek (L)

1:46:26

Motion 41/2018: Utveckla kommunens solkarta; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson, Morgan Flank (MP)

1:47:00

Integrationsstrategi och aktivitetsplan 2019

3:36:30

Antagande, detaljplan för fastigheterna Baggböle 2:33 och Kåddis 3:1

3:53:02

Exploateringsavtal för fastigheten Umeå Grisbacka 2:57

3:53:32

Reinvesteringsmedel, idrottsanläggningar

3:56:40

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

4:00:00

Interpellation: Är vården patientsäker? Birgitta Nordvall (KD)

4:00:50

Interpellation: När kan elever i Umeå välja ett humanistprogram på gymnasiet? Dorothea Liebel (L)
(sändningen bröts en kort stund på grund av tekniskt fel, debatten i detta ärende fortsätter i del 3)

 

Ärenden i del 3

Starttid

Ärende

0:00:00

Interpellation: När kan elever i Umeå välja ett humanistprogram på gymnasiet? Dorothea Liebel (L) (fortsättning från del 2)

0:19:45

Fråga: Ska Umeå begära utträde ur Sveriges hamnar? Lennart Arvidsson (V)


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-02-25#1.mp3 79.4 MB