Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 25 februari 2019

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i tre delar. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:27

Upprop

0:02:57

Justering, fastställande av dagordning

0:03:30

Umeå kommunföretag AB, information

0:04:10

Mikael Öhlund - Umeå kommunföretag AB / koncernen

0:20:00

Elin Pietroni - Umeå parkering AB

0:30:15

Mikael Salomonsson - Inab

0:44:08

Jörgen Aronsson - Dåva deponi AB

1:00:04

Mårten Henriksson - Umeå energi AB

1:20:35

Jerker Eriksson - AB Bostaden

1:50:40

Tomas Blomqvist - Vakin / Umeva

2:14:25

Frågestund

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:50

Kommunrevisionen informerar

0:02:20

Interpellation: Umeå kommuns totala kostnader för skadegörelse; Anders Ågren (M)

0:41:07

Interpellation: Har skolan blivit mer fysiskt aktiv? Veronica Kerr (KD)

1:15:54

Motion 19/2018: Ansök om att bli förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli; Peter Sedlacek (L)

1:46:26

Motion 41/2018: Utveckla kommunens solkarta; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson, Morgan Flank (MP)

1:47:00

Integrationsstrategi och aktivitetsplan 2019

3:36:30

Antagande, detaljplan för fastigheterna Baggböle 2:33 och Kåddis 3:1

3:53:02

Exploateringsavtal för fastigheten Umeå Grisbacka 2:57

3:53:32

Reinvesteringsmedel, idrottsanläggningar

3:56:40

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

4:00:00

Interpellation: Är vården patientsäker? Birgitta Nordvall (KD)

4:00:50

Interpellation: När kan elever i Umeå välja ett humanistprogram på gymnasiet? Dorothea Liebel (L)
(sändningen bröts en kort stund på grund av tekniskt fel, debatten i detta ärende fortsätter i del 3)

 

Ärenden i del 3

Starttid

Ärende

0:00:00

Interpellation: När kan elever i Umeå välja ett humanistprogram på gymnasiet? Dorothea Liebel (L) (fortsättning från del 2)

0:19:45

Fråga: Ska Umeå begära utträde ur Sveriges hamnar? Lennart Arvidsson (V)


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-02-25#1.mp3 79.4 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus