Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 25 mars 2019

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:02:46

Upprop

0:06:05

Justering och fastställande av dagordning

0:08:00

Interpellation: Är vården patientsäker? Birgitta Nordvall (KD)

0:56:48

Interpellation: Hur ser Umeås beredskap ut gällande tvångsäktenskap? Maria Nilsson (SD)

2:12:26

Motion 45/2017: Inför integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Umeå kommun; Petter Nilsson (SD)

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:58

Fortsättning: Motion 45/2017: Inför integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Umeå kommun; Petter Nilsson (SD)

0:23:28

Kommunrevisionen informerar

0:34:15

Motion 4/2018: Instifta ett stimulansbidrag, Lennart Johansson (M) och Tina Myhrberg (M)

0:55:45

Motion 18/2018: Gratis mensskydd till unga; Gudrun Nordborg (V)

1:42:30

Motion 32/2018: Närvaroteam; Saasha Metsärantala (FI)

2:02:20

Motion 35/2018: Bygdepott för förbättrad lokal- och ungdomsdemokrati; Saasha Metsärantala (FI)

2:04:54

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Stadsliden 6:6, universitets- och sjukhusområdet, Umeå kommun

2:11:56

Arvodeskommitténs sammansättning och uppdrag

2:12:18

Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019–2022, ordförande Kvarken ports

2:17:56

Ekonomiskt stöd till partier i Umeå kommun (partistöd)

2:18:40

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:22:18

Interpellation: Hedersrelaterat förtryck; Jan Hägglund (AP)

3:31:00

Interpellation: Hur rustat är Umeås civila försvar; Anders Norqvist (L)

3:50:30

Interpellation: När får äldrenämnden ekonomisk kompensation för heltidsinförandet? Marianne Normark (L)

4:42:50

Interpellation: Kostnader för kvinnohistoriskt museum; Peder Westerberg (L)

4:42:56

Interpellation: Förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå; Anders Ågren (M)

4:43:05

Fråga: Handlingsplan om polisanmälan vid brott; Anna-Karin Sjölander (C)

4:51:02

Fråga: Är brännbollsyran viktig för Umeå? Peder Westerberg (L)

4:51:13

Fråga: För hur mycket köper Umeå kommun ut medarbetare? Ulrika Edman (V)

4:51:36

Dagens rosor

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-03-25#1.mp3 81 MB