Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 25 november 2019

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:01:15

Upprop

0:03:55

Justering och fastställande av dagordning

0:04:35

Interpellation: Vad kostar en kommunal hemtjänsttimme? Marianne Normark (L)

1:31:00

Interpellation: Får fritidsnämnden tillskott för skolbaden? Lennart Arvidsson (V)

2:09:00

Motion 12/2019: Umeå kommun måste bidra till att lagföra åter­vändande IS-terrorister; Anders Ågren (M) och Igor Jonsson (M)

2:47:45

Antagande: Detaljplan för fastigheten Tavelsjö 6:22 och del av Tavelsjö 7:8 med flera

2:48:20

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Umeå 4:3 med flera, I 20-området (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2)

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:30

Revisionen informerar

0:05:15

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Umeå 4:3 med flera, I 20-området (fortsättning från förmidagen, filmklipp 1)

0:59:40

Strategi för extern kommunikation

1:03:35

Decentralisering av kommungemensamma ekonomi- och personal­funktioner

1:08:40

Fastställande av ny skattesats efter skatteväxling

1:16:15

Revidering av plan- och bygglovstaxa; mervärdesskatt på utstakning i kommunal regi

1:18:15

Revidering av Lantmäteris prislista för geografisk information och tjänster

1:20:20

Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst

1:29:15

Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och kostavgifter

1:53:15

Bildande av en koncernstruktur för hamnverksamheten

1:57:00

Koncernbildning Kvarken Link-gruppen

2:12:10

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:14:50

Interpellation: Varför ska välfärden i huvudsak bekosta effektiviseringar? Anders Norqvist (L)

2:49:25

Interpellation: Gäller januariavtalet punkt 9 även i Umeå? Mattias Larsson (C)

3:17:20

Interpellation; På vilket sätt tas hänsyn till unga med funktions­nedsättning, när det gäller kommunens fritidsverksamhet och kulturverksamhet? Peder Westerberg (L)

3:36:50

Interpellation: Hur mycket koldioxid släpper Umeå kommun ut genom sina tjänsteresor? Åsa Bäckström (V)

4:16:35

Fråga: Var fanns konsekvensanalysen av de kommunala behoven vid en försäljning av Mimerskolans gymnastiksal? Ulrika Edman (V)

4:23:00

Fråga: Kontakter med Kina; Mattias Larsson (C)

4:28:45

Fråga: Känslig information på fredagar; Maja Westling (C)

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-11-25#1.mp3 80 MB