Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 26 augusti 2019

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:02:05

Upprop

0:04:30

Justering och fastställande av dagordning

0:07:30

Interpellation: Hur kontrollerar Umeå kommun att skattepengar inte går till extremister och kriminella? Peder Westerberg (L)

1:03:35

Motion 51/2018: Lika förmåner för kommunanställda; Ulrika Edman och Åsa Bäckström (V)

1:48:35

Finanspolicy för Umeå kommunkoncern och regler och riktlinjer för finansiell verksamhet

1:49:17

Uttag ur styrelsens och nämndernas egna kapital

2:06:22

Upphävande av särtaxa för Stöcksjö

2:08:55

Regler för representation

2:16:03

Tomtebo gård, exploateringsavtal med Bonava Sverige AB

2:18:30

Umeå kommuns egenkontrollprogram för elinstallationsarbete

2:18:50

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:21:40

Interpellation: Kan elever med funktionsnedsättning delta fullt ut under idrottslektionerna? Peder Westerberg (L)

2:52:30

Antagande: Detaljplan för Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 2:1, bostäder med mera

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:35

Kommunrevisionen informerar

0:07:24

Budget- och investeringsprocessen

0:35:26

Fortsättning från förmiddagen: Antagande: Detaljplan för Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 2:1, bostäder med mera

1:28:48

Interpellation: När digitaliseras sekretesshandlingarna inom socialtjänsten? Igor Jonsson (M)

1:29:01

Interpellation: Konfessionella inslag i undervisningen; Anser du att det som tidigare förekommit gör det berättigat att agera på VK:s uppgifter? Jan Hägglund och Patrik Brännberg (AP)

2:12:30

Interpellation: Hur genomförs utbildning om FN:s mänskliga rättigheter i Umeås skolor? Anders Norqvist (L)

2:45:38

Interpellation: Fackligt engagemang och lönesättning; Jan Hägglund (AP)

2:55:20

Fråga: Fotbollshallarna – offentlig–privat samverkan står Umeåborna dyrt; Lasse Jacobson (V)

2:55:35

Fråga: Hur ser sambandet mellan barnfattigdom och kontakt med socialtjänsten ut? Ulrika Edman (V)

2:55:35

Fråga: Bråttom nu! Kvinno- och tjejjouren behöver ett idéburet offentligt partnerskap; Ulrika Edman (V)

2:55:46

Fråga: Vad händer med Umeå kommuns budget för 2020?; Anders Ågren (M)

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-08-26#1.mp3 65.3 MB