Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 28 januari 2019

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:05:20

Justering och fastställande av dagordning

0:05:50

Interpellation: Umeå kommuns totala kostnader för skadegörelse; Anders Ågren (M)

0:06:10

Interpellation: Ska vi verkligen riva cykelstället på kvarteret Ymer och bygga ett nytt parkeringshus? Nils Larsen (MP)

0:59:30

Interpellation: Hur ska Umeå kommun minska klimatutsläppen? Åsa Bäckström (V)

2:00:00

Motion 37/2018: Hedra Umeås första offentliga transperson

2:37:00

Förändrat valfrihetssystem för hemtjänst i Umeå kommun, lagen om offentlig upphandling (LOU) ersätter Lagen om valfrihet (LOV) (detta ärende fortsätter efter lunchpausen i del 2)

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:03:00

Kommunrevisionen informerar

0:08:50

Förändrat valfrihetssystem för hemtjänst i Umeå kommun, lagen om offentlig upphandling (LOU) ersätter Lagen om valfrihet (LOV) (fortsättning från del 1, före lunchpausen)

3:20:20

Åtgärdsprogram mot buller 2019–2023

3:34:24

Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter

3:36:40

Framtida struktur för samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg

3:40:50

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

3:44:05

Interpellation: När får Umeå sitt första demensboende för unga dementa? Marianne Normark (L)

4:09:00

Interpellation: Vad kommer de fortsatta kostnader för kommunen att bli? Peder Westerberg (L)

4:41:20

Fråga: Varför beställde man inte fler platser för rullstol och permobil på de nya elbussarna? Nils Larsen (MP)

4:51:20

Fråga: Kommer du som kommunstyrelsens ordförande, att vilja utveckla besöksmålet Norrbyskär? Peder Westerberg (L)


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-01-28#1.mp3 79.3 MB