Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 28 oktober 2019

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:03:10

Upprop

0:05:20

Justering och fastställande av dagordning

0:06:00

Interpellation: Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron; Peder Westerberg (L)

1:06:20

Delårsrapport januari–augusti 2019

1:16:00

Kommunrevisionen informerar

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:03:15

Motion 42/2017: Avloppsrening av läkemedelsrester; Saasha Metsärantala (FI)

0:03:45

Motion 38/2018: Motverka näthat och nät-gromning; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank (MP)

0:13:20

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Umeå 2:1 med flera, Västra Brinkvägen, Väst på stan

1:02:50

Redovisning av motioner 2019:2

1:03:25

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

1:06:20

Interpellation: Är äldreomsorgen personcentrerad och flexibel; Veronica Kerr (KD)

1:30:00

Interpellation: Borde inte kommunens egen verksamhet följa lagar och regler? Ulrik Berg (M)

1:45:00

Interpellation: Hur jobbar kommunen för att förbättra sina upphandlingar? Peder Westerberg (L)

2:20:00

Interpellationer:
Vill (S) avskaffa dagbarnvårdarna? Anders Norqvist (L)
Varför vill S lägga ner fungerande verksamheter? Veronica Kerr (KD)
Dagbarnvårdarnas framtid; Maja Westling (C)

3:42:50

Interpellation: Vad kostar en kommunal hemtjänsttimme? Marianne Normark (L)

3:43:30

Interpellation: Finns det någon logik i beredningen av motioner? Gudrun Nordborg (V)

3:54:00

Interpellation: Hur jobbar kommunen för att förbättra arbetsmiljön bland förskolelärarna? Peder Westerberg (L)

4:13:30

Interpellation: Får fritidsnämnden tillskott för skolbaden? Lennart Arvidsson (V)

4:14:00

Fråga: Kommer Umeå kommun att prioritera en cykelbana till Holmsund i länstransportplanen? Peder Westerberg (L)

 

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-10-28#1.mp3 79.2 MB