Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 29 april 2019

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:01:20

Upprop

0:04:09

Justering och fastställande av dagordning

0:05:32

Interpellation: Kostnader för kvinnohistoriskt museum; Peder Westerberg (L)

0:11:05

Årsredovisning 2018

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:27

Motion 9/2017: Förbättrad tillgänglighet i kommunfullmäktige; Elsa Andersson Hedqvist (V)

0:04:20

Motion 6/2018: Mentorskap för nyutexaminerade lärare; Anna-Karin Sjölander (C)

0:18:40

Motion 14/2018: Inrätta kommunfullmäktiges geografiutskott; Saasha Metsärantala (FI)

0:21:20

Motion 30/2018: Porrfilter i skolan – självklart; Anna-Karin Sjölander (C)

0:54:51

Motion 31/2018: Ledighet vid uppbrottsprocess; Saasha Metsärantala (FI)

1:12:31

Motion 33/2018: Ett maxtak på 15 barn i förskolan; Elisabeth Zachrisson, Elisabet Forssell och Ulrika Edman (V)

2:28:32

Motion 44/2018: En köttfri dag inom Umeå kommun; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank, (MP)

2:50:58

Motion 1/2019: Lokalt förbud mot tiggeri i enlighet med gällande lagstiftning; Anders Ågren, Stefan Nordström, Marianne Löfstedt och Igor Jonsson (M)

4:10:50

Motion 2/2019: Ändra den lokala ordningsstadgan gällande passiv pengainsamling; Marcus Bornemisza, Lars-Arne Ivert, Birgitta Eljefall-Palm och Maria Nilsson (SD)

4:15:18

Taxa enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt prislista för automatlarm i Umeå kommun

4:15:48

Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten

4:16:30

Utseende av styrgrupp för Umeå 400 år 2022

4:17:05

Borgensförbindelse: Kommuninvest

4:17:35

Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk hälsa 2018 Västerbottens län

4:18:06

Regler för förtjänstgåvor och kommunala uppvaktningar

4:18:28

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

4:18:50

Redovisning av motioner 2019:1

4:20:36

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

4:25:00

Fråga: Våldsbejakande högerextremism i Umeå; Nils Seye Larsen (MP)

4:31:50

Fråga: Är ett gitarrmuseum en kommunal uppgift? Peder Westerberg (L)

4:34:43

Fråga: Kommer Umeå att utöva sin insynsrätt i fristående skolor? Elisabeth Zachrisson (V)

4:39:25

Dagens rosor

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-04-29#1.mp3 79.9 MB