Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 30 september 2019

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:02:41

Justering och fastställande av dagordning

0:05:55

Interpellation: När digitaliseras sekretesshandlingarna inom socialtjänsten? Igor Jonsson (M)

0:28:50

Interpellation: Krisen i äldreomsorgen; Marianne Normark (L)

1:59:30

Motion 11/2019: Cykelväg Täfteå–Innertavle; Eric Bergner (C) och Fredrik Elgh (C)

2:19:10

Antagande: Detaljplan för del av Stöcke 7:21 i Stöcke

2:46:50

Revidering av Umeå kommunkoncerns taxa för allmänna handlingar

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:02:00

Kommunrevisorerna informerar

0:05:00

Jämställdhetsutskottet informerar

0:38:50

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

0:42:50

Interpellation: Fotbollshallarna – offentlig-privat samverkan står Umeåborna dyrt; Lasse Jacobson (V)

1:24:45

Interpellation: Energiplan; Jan Hägglund (AP) och Patrik Brännberg (AP)

1:39:05

Interpellation: Svängdörrar för antidemokrater på kommunfullmäktiges åhörarläktare; Igor Jonsson (M)

2:28:35

Interpellation: Hindra extremister att bedriva förskoleverksamhet; Lena Riedl (M)

3:20:00

Interpellation: Bostadskrisen för studenter; Björn Kjellsson (L)

3:40:20

Fråga: Hur ser sambandet mellan barnfattigdom och kontakt med socialtjänsten ut? Ulrika Edman (V)

3:59:30

Fråga: Bråttom nu! Kvinno- och tjejjouren behöver ett idéburet offentligt partnerskap; Ulrika Edman (V)

4:09:40

Fråga: Är det försvarbart att köpa in parkbänkar som kostar över 30 000 kronor styck? Peder Westerberg (L)

4:16:20

Fråga: Brott mot äldre måste uppmärksammas mer; Veronica Kerr (KD)

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-09-30#1.mp3 77.4 MB