Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 15 juni 2015

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

Tidsangivelser i ljudfilerna

Ljudfil

Starttid

Ärende

1

0:00:00

Budget och verksamhetsplan 2016–2019 och direktiv för nämndernas verksamhet 2016–2019.
Investeringsbudget 2016–2019

1

0:01:55

Hans Lindberg (S), inledningsanförande

1

0:21:30

Anders Ågren (M), inledningsanförande

1

0:31:30

Ulrika Edman (V), inledningsanförande

1

0:40:30

Nasser Mosleh (MP), inledningsanförande

1

0:50:50

Peder Westerberg (L), inledningsanförande

1

1:01:00

Mattias Larsson (C), inledningsanförande

1

1:07:35

Saasha Metsärantala (FI), inledningsanförande

1

1:17:00

Veronica Kerr (KD), inledningsanförande

1

1:26:40

Jan Hägglund (AP), inledningsanförande

1

1:36:30

Petter Nilsson (SD), inledningsanförande

1

1:45:20

Övriga inlägg i budgetdebatten (fortsätter i nästa ljud­klipp)
2

0:00:00

Budgetdebatten fortsätter (fortsättning från föregående ljudklipp och fort­sätter i nästa ljudklipp)
3

0:00:00

Budgetdebatten fortsätter (fortsättning från föregående ljudklipp)

3

2:11:10

Genomgång av yrkanden, beslut efter budgetdebatten

3

2:30:30

Delårsrapport 2015

3

2:49:00

Information från kommunrevisionen

3

2:51:00

Interpellation: En feministisk klimatpolitik

3

3:01:35

Interpellation: Politiskt arbete mot mobbning

3

3:24:05

Fråga: Hur många inrapporterade fall av våld mot personal i Umeå kommun?

3

3:34:40

Fråga: Könsneutralt omklädningsrum i det nya badhuset

3

3:36:20

Fråga: Nationaldagsfirandet på Gammlia

3

3:44:15

Fråga: Delegation – utsatta EU-medborgare

3

4:01:00

Kungörelse – kommunfullmäktige 2015

3

4:10:00

Ombildning av Umeva till ett regionalt kompetensbolag samt lokalt anläggningsbolag

3

4:10:20

Hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Skatteväxling mellan landsting och kommuner i Västerbotten – efter kontrollstation

3

4:11:10

Antagande – Detaljplan, Etern 3

3

5:02:45

(Mex) Etern 3 – exploateringsavtal

3

5:03:00

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden


Kontakt
Ljudfiler
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2015-06-15_1.mp3 28.5 MB
2015-06-15_2.mp3 7.2 MB
2015-06-15_3.mp3 116.4 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus