Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 21 december 2015

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

Tidsangivelser i ljudinspelningen

Starttid

Ärende

0:03:15

Interpellation: Säkerställ miljö och hälsa

0:09:20

Interpellation: Kommer skidanläggningen på Vallberget att byggas trots att kostnaden närmar sig det dubbla?

0:24:40

Interpellation: Prostitution och sex mot ersättning – vilken bered­skap för stöd och hjälp finns inom socialtjänsten?

1:00:50

Fråga: När kommer ett äldrecentrum i gamla bibliotekets lokaler vara klart?

1:09:50

Fråga: Kultursatsningar för asylsökande

1:18:25

Fråga: Förstärk ledningsgruppen för flyktingmottagning med medi­cinsk kompetens

1:24:25

Fråga: Tillväxtkritiskt perspektiv på kommunens miljö- och klimat­politik

1:31:30

Fråga: Framtiden för Scharinska villan

1:35:00

Fråga: När kommer fastigheten Idun 1 att säljas?

1:39:15

Fråga: Kommer den kommunala graffitiväggen på I20 att rivas?

1:46:00

Fråga: Varför ska Umeå kommun avslå ett samarbete med andra kommuner avseende mottagande av ensamkommande flykting­barn?

1:53:10

Motion 13/2014: Gröna linjen – för en starkare region

2:01:05

Motion 20/2015: Utbildningsdag om antiziganism (fortsätter senare)

2:56:40

Tema: Kandidatur till Europas miljöhuvudstad, presentation av Jonas Jonsson, Sara Wård, Albert Edman, med flera – Bildspelet som pdf

3:27:20

Motion 20/2015: Utbildningsdag om antiziganism (fortsättning från tidigare)

3:52:10

Motion 27/2015: Utveckla ett formaliserat samarbete på plats i Rumänien

4:02:35

Detaljplan – Plogen 16, Välten 1–5, bostäder

4:18:25

Organisatorisk tillhörighet för Kvinnohistoriskt museum

4:37:00

Kriterier för föreningsbidrag

4:38:00

Förändringar i investeringsprocessen

5:03:45

Utvärdera köp- och säljmodellen inom kommunens verksamheter och föreslå förbättringar

5:37:00

Umeå kommuns miljöpris 2015 delas ut

5:44:55

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2016 – förskola, fritidshem och peda­gogisk omsorg

5:47:30

Gubböle–Brattby, utökat verksamhetsområde Umeva

5:48:20

Försäljning av ”lokstallarna” inom fastigheten Umeå 7:4

7:41:40

Revidering av föreskrifter om avfallshantering och renhållning – Umeå kommun

7:42:05

Överlåtelse- och uppdragsavtal mellan Umeva och Vatten och avfalls­kompetens AB

7:42:35

Kreditlimiter för Umeå kommunkoncern

7:42:55

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

 

Kontakt
Sammanträdet som ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2015-12-21#1.mp3 80.4 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus