Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 21 december 2015

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

Tidsangivelser i ljudinspelningen

Starttid

Ärende

0:03:15

Interpellation: Säkerställ miljö och hälsa

0:09:20

Interpellation: Kommer skidanläggningen på Vallberget att byggas trots att kostnaden närmar sig det dubbla?

0:24:40

Interpellation: Prostitution och sex mot ersättning – vilken bered­skap för stöd och hjälp finns inom socialtjänsten?

1:00:50

Fråga: När kommer ett äldrecentrum i gamla bibliotekets lokaler vara klart?

1:09:50

Fråga: Kultursatsningar för asylsökande

1:18:25

Fråga: Förstärk ledningsgruppen för flyktingmottagning med medi­cinsk kompetens

1:24:25

Fråga: Tillväxtkritiskt perspektiv på kommunens miljö- och klimat­politik

1:31:30

Fråga: Framtiden för Scharinska villan

1:35:00

Fråga: När kommer fastigheten Idun 1 att säljas?

1:39:15

Fråga: Kommer den kommunala graffitiväggen på I20 att rivas?

1:46:00

Fråga: Varför ska Umeå kommun avslå ett samarbete med andra kommuner avseende mottagande av ensamkommande flykting­barn?

1:53:10

Motion 13/2014: Gröna linjen – för en starkare region

2:01:05

Motion 20/2015: Utbildningsdag om antiziganism (fortsätter senare)

2:56:40

Tema: Kandidatur till Europas miljöhuvudstad, presentation av Jonas Jonsson, Sara Wård, Albert Edman, med flera – Bildspelet som pdf

3:27:20

Motion 20/2015: Utbildningsdag om antiziganism (fortsättning från tidigare)

3:52:10

Motion 27/2015: Utveckla ett formaliserat samarbete på plats i Rumänien

4:02:35

Detaljplan – Plogen 16, Välten 1–5, bostäder

4:18:25

Organisatorisk tillhörighet för Kvinnohistoriskt museum

4:37:00

Kriterier för föreningsbidrag

4:38:00

Förändringar i investeringsprocessen

5:03:45

Utvärdera köp- och säljmodellen inom kommunens verksamheter och föreslå förbättringar

5:37:00

Umeå kommuns miljöpris 2015 delas ut

5:44:55

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2016 – förskola, fritidshem och peda­gogisk omsorg

5:47:30

Gubböle–Brattby, utökat verksamhetsområde Umeva

5:48:20

Försäljning av ”lokstallarna” inom fastigheten Umeå 7:4

7:41:40

Revidering av föreskrifter om avfallshantering och renhållning – Umeå kommun

7:42:05

Överlåtelse- och uppdragsavtal mellan Umeva och Vatten och avfalls­kompetens AB

7:42:35

Kreditlimiter för Umeå kommunkoncern

7:42:55

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

 

Kontakt
Sammanträdet som ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2015-12-21#1.mp3 80.4 MB