Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 23 februari 2015

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

Tidsangivelser i ljudinspelningen

Starttid

Ärende

0:00:35

UKF-koncernen – information i kommunfullmäktige 2015

0:00:50

Mikael Öhlund, vd Umeå kommunföretag AB

0:12:00

Håkan Gustafsson, vd Upab

0:21:50

Bertil Hammarstedt, vd Inab med flera

0:35:40

Tomas Blomqvist, vd Umeå vatten och avfall (Umeva)

0:52:15

Lars Jörgen Aronsson, vd Dåva deponi AB

1:08:45

Göran Ernstson, vd Umeå energi

1:27:55

Ann-Sofi Tapani, vd AB Bostaden

2:08:10

Frågor från fullmäktigeledamöter

2:53:25

Interpellation: Umeå kommuns kostnader för sjukfrånvaron

3:54:30

Interpellation: Jobb med schyssta villkor i Umeå

4:18:50

Fråga: När kommer Gymnastikens hus att byggas?

4:21:15

Fråga: Samordningsuppdraget för de särskilt utsatta EU-medborgarna

4:32:50

Fråga: Ska Umeås skattebetalare finansiera Rumäniens social­försäkringssystem?

4:36:10

Fråga: Vad tänker du göra för att Umeå kommun inte ska bli från­körd när det kommer till etablering av förnyelsebara drivmedel?

4:42:00

Väckta medborgarförslag 2015 – beslut om beslutsinstans

4:42:25

Kommunfullmäktige – ändring av arbetsordning

6:10:10

IT-infrastrukturprogram

6:25:45

Frivillig likvidation – Kulturhuvudstadsbolaget

6:27:40

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

6:30:15

Interpellation: Umeå behöver en saluhall


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2015-02-23.mp3 72.4 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus