Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 25 maj 2015

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

Tidsangiveler i ljudinspelningen

Starttid

Ärende

0:00:20

Interpellation: Tillgången till arbetsskyddskläder samt bil mellan kvinno- och mansdominerade yrkesgrupper?

0:23:30

Fråga: När kommer Västra länken att byggas?

0:31:10

Fråga: Sommarbemanning inom äldreomsorgen

0:39:10

Fråga: Uppställningsplats för husvagnarna till särskilt utsatta EU-med­borgare och deras barn

0:56:20

Fråga: Nämndsledamöters deltagande vid presskonferenser

1:03:05

Fråga: Kriminaliseringen av det organiserade tiggeriet


Fråga: NATO:s flygövningar i Norrland

1:05:10

Fråga: Konst på husfasader

1:09:35

Fråga: Scharinska villan

1:20:30

Motion 10/2015: Inför e-förslag på kommunens hemsida

1:32:00

Genomförande av åtgärdsprogrammet för överskridanden av miljö­kvalitets­normerna för kvävedioxid

2:16:00

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2015 – förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

2:16:35

Nya riktlinjer för serveringstillstånd

2:43:00

Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet

2:50:20

Avyttring av dotterbolag Frakten 1 (fastighet)

3:00:05

Dåva Deponis köp av bolaget Dovatech

3:00:30

Redovisning av medborgarförslag 2015

3:01:00

Redovisning av motioner 2015

3:08:10

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

3:08:40

Interpellation: Socialtjänstens och kommunens roll angående tiggeriet

3:39:20

Interpellation: Åtgärder mot sjukfrånvaron 2015

3:49:10

Interpellation: Vilket stöd finns för anhöriga till unga med Alzheimers sjukdom?

4:06:40

Interpellation: Personlig assistans i Umeå kommun

4:41:45

Information från revisor


Kontakt
Sammanträdet som ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2015-05-25#1.mp3 49.3 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus