Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 26 januari 2015

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

Skriv tabellbeskrivning här

Starttid

Ärende

0:02:35

Interpellation: Ska Umeå fortsätta vara en kommun som ser hinder i stället för möjligheter att bereda nyanlända plats?

0:22:20

Interpellation: Socialnämndens merkostnader för EU-migranterna

0:33:30

Fråga: Diskussion om gamla stadsbibliotekets lokaler
Fråga: Vad kommer att hända med stadsbibliotekets gamla lokaler?
Fråga: Gamla biblioteket

0:54:50

Fråga: Särskilt utsatta EU-medborgare

1:07:10

Kommunrevisionen informerar om arbetsmetoder

1:34:00

Väckta medborgarförslag 2015 – beslut om beslutsinstans

1:34:45

Motion 3/2013: Alkoholfri klass i högstadieskolan

2:08:10

Motion 7/2014: Inför elevhälsogaranti i Umeå kommun

3:02:40

Informationsärenden - Slutrapport, sociala investeringar

4:13:55

Motion 10/2014: Kommunens framtida hantering av omsorgs­tagares pengar

4:26:55

Vindkraftspark kring Högaliden

4:57:15

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

5:01:45

Interpellation: Förbättra brandskyddet för äldre och funktions­hindrade


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2015-01-26.mp3 58.5 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus