Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 26 oktober 2015

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

‌Tidsangivelser i ljudinspelningen, del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Interpellation: Intersektionellt perspektiv på kommunens jäm­ställd­hetspolitik

0:18:30

Interpellation: Skönlitteraturens betydelse

1:00:00

Fråga: Transitflyktingar som passerar Umeå

1:10:10

Fråga: Den samiska kulturen

1:17:50

Fråga: Kommunens tur att ta stafettpinnen gällande skol­gång för särskilt utsatta barn

1:35:00

Fråga: Umeå kulturhus framtid

1:48:35

Fråga: Försöket med sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön verkar sakna finansiering!?

2:04:25

Fråga: Bistå romerna när det gäller att komma i kontakt seriösa bäruppköpare bland annat

2:15:30

Delårsrapport 2015 (fortsätter i nästa ljudklipp)


‌Tidsangivelser i ljudinspelningen, del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Delårsrapport 2015 (fortsättning från föregående ljud­klipp)

0:18:00

Motion 13/2013: Giftfri kommun

0:35:00

Motion 16/2014: Treårigt försök med gratis busstrafik

1:25:10

Motion 24/2015: Avskaffad karensdag inom förskola, skola, funktionshinder och äldreomsorg

1:26:40

Remiss – en kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

2:10:10

Umeåregionen – gemensam nämnd

2:11:40

Gemensam nämnd med Skellefteå – IT-kapacitets­tjänster

2:13:25

Hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Skatteväxling mellan landsting och kommuner i Västerbotten – efter kontrollstation

2:13:45

Fusion mellan Dåva DAC och Dovatech Recycling AB

2:15:00

Gemensamt bolag med Vasa stad – Midway Alignment AB

2:18:00

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:20:00

Information från revisor

2:28:40

Interpellation: Planering kommande äldreboenden


Kontakt
Ljudfiler
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2015-10-26_1.mp3 93.4 MB
2015-10-26_2.mp3 86.4 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus