Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 27 april 2015

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

Tidsangiveler i ljudfilerna

Ljudfil

Starttid

Ärende

1

0:00:00

Interpellation: Hur kan dubbla led av politiker och tjänste­män försvaras?

1

0:37:00

Interpellation: Försvarsmakten portadFråga: Är det dags att sätta ned foten och låta försvaret delta vid nationaldagsfirandet på Gammlia i Umeå?

1

1:07:50

Fråga: Bro mellan Lundåkern och Bölesholmarna?

1

1:10:50

Fråga: Arbetstiden för personliga assistenter

1

1:24:50

Fråga: Umeå kommuns medlemskap hos Icorn

1

1:33:55

Fråga: När kommer "omsorgen med pedagogiska inslag" för barn i skolåldern att starta?

1

1:43:50

Fråga: Enligt vilka riktlinjer agerar Umeå kommun då det gäller de romska barnens skolgång? (fortsätter i nästa ljudklipp)
2

0:00:00

Fråga: Enligt vilka riktlinjer agerar Umeå kommun då det gäller de romska barnens skolgång? (fortsättning från före­gående ljudklipp)

2

0:08:30

Fråga: När är det planerat att omsorg med pedagogiska inslag för barn till utsatta EU-medborgare ska starta?

2

0:15:55

Fråga: Äldrecentrum i gamla bibliotekets lokaler

2

0:22:40

Fråga: På vilket sätt kommer nämnderna att få vara del­aktiga i budgetarbetet under våren?

2

0:26:00

Motion 8/2014: Nästa statliga kasino till Umeå (fortsätter i nästa ljudklipp)
3

0:00:00

Motion 8/2014: Nästa statliga kasino till Umeå (fort­sättning från föregående ljudklipp)

3

0:30:45

Motion 19/2014: Inför ett parallellt kösystem för student­bostäder

3

0:49:30

Motion 6/2015: Inomhuslekplats i gamla biblioteket

3

1:42:00

Revidering av reglemente, nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster

3

1:42:15

Bolagsordning – Nekab, Sekab

3

1:42:20

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

3

1:45:00

Interpellation: Scharinska villan

3

1:57:45

Interpellation: Protokollanteckning – en demokratifråga


Kontakt
Ladda ner ljudfiler
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2015-04-27_1.mp3 18.3 MB
2015-04-27_2.mp3 34.2 MB
2015-04-27_3.mp3 68.9 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus