Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 28 september 2015

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

Tidsangivelser i ljudinspelningen

Starttid

Ärende

0:00:20

Interpellation: Politiskt arbete mot antiziganism

0:27:45

Fråga: Titeln om Europas miljöhuvudstad utblev – vad händer nu?

0:30:45

Fråga: Minskning av köttätandet

0:34:50

Fråga: Hur ser planeringen ut för unga demenssjuka?

0:40:50

Fråga: Kommer kommunen att bygga skidanläggningen på Vall­berget, även om kostnaderna ökar väsentligt?

0:48:20

Kulturhuvudstad 2014 – redovisning
I samband med detta ärende visades tre filmer; James Rampton berättar om EU:s utvärdering, en film om Umeå2014:s marknads­föringsturné samt Umeå Keeping the Momentum

3:06:50

Motion 16/2012: Snedvriden konkurrens i Umeå kommun

4:23:00

Motion 11/2013: Gång- och cykelväg Ansmark–Stöcksjö

4:35:05

Motion 9/2014: Teg, den bortglömda stadsdelen, arkitekttävling

5:01:30

Antagande – detaljplan Tyr 1 och 3 samt del av 8

5:40:20

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015

5:45:35

Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksam­het enligt miljöbalken

5:45:45

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

5:47:20

Interpellation: Höjning av hemtjänsttaxan

5:57:00

Interpellation: Vart tog målarbetet i kommunen vägen?

 

Kontakt
Sammanträdet som ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2015-09-28#1.mp3 64.4 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus