Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 30 november 2015

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

‌Tidsangivelser i ljudinspelningen

Starttid

Ärende

0:00:45

Interpellation: Vad hände med löftet om anställning till nyblivna under­sköterskor?

0:19:00

Interpellation: Kapitalöverföring till Väven

0:28:25

Interpellation: Döva/dövblinda

0:41:10

Interpellation: Politiskt arbete mot funkofobi

0:56:10

Interpellation: Antirasism i skolan

1:34:55

Interpellation - Ensamkommande barns situation i Umeå?

1:55:15

Fråga: Står S bakom deltider?

2:01:35

Fråga: Finska regeringens respons på miljö- och hälsoskydds­nämndens skrivning avseende muddring i vårt gemensamma innanhav?

2:08:35

Fråga: Fullstor fotbollshall

2:11:55

Fråga: Ekonomisk prognos till Umeå kommuns skattebetalare

2:14:45

Fråga: Hur hanteras mitt förslag att utnämna särskild person till heders­medborgare?

2:21:20

Fråga: Vit jul

2:26:25

Fråga: Svenska kollektivavtal?

2:30:30

Fråga: Eldragning till husvagnslägret i Baggböle med ett tjugotal barn

2:39:00

Motion: Upprättande av tillfälliga bostäder i moduler, för att klara kommunens åtagande gällande mottagande av flyktingar

3:31:45

Information: Stadsdirektör Jonas Jonsson berättar om nuläget för flyktingsituationen – Jonas Jonssons bildspel som PDF

3:44:35

Motion 9/2015: Inför sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen

5:17:35

Motion 15/2015: MR-råd i Umeå kommun

5:30:10

Motion 19/2015: Utredning om avgiftsfri kollektivtrafik på prov år 2017

6:06:45

Detaljplan för fastigheten Täfteå 29:38 inom Täfteå, Umeå kommun, Västerbottens län

6:14:00

Biblioteksplan 2016–2019

6:45:35

VA anläggningstaxa

6:45:45

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Umeå–Vännäs

6:46:25

Umeå C Utveckling AB – bolagsordning

6:47:05

Gemensamt bolag med Vasa stad – ”Midway Alignment AB”

6:48:00

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

6:52:00

Information från kommunrevisionen

6:54:35

Interpellation: Flyktingsituationen i Umeå

7:21:40

Interpellation: Utvärdering av personalutskottets roll och ansvar

 

Kontakt
Sammanträdet som ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2015-11-30#1.mp3 78.5 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus