Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 31 augusti 2015

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

Tidsangivelser i ljudinspelningen

Starttid

Ärende

0:02:10

Interpellation: Politiskt arbete mot transfobi

0:22:00

Interpellation: Kostnader för rivning av Nydalastugorna

0:56:00

Information: Barnfattigdom i Sverige – Rädda barnen

1:18:15

Fråga: Kommunal finansiering av tiggares boende

1:24:45

Fråga: Har Umeå kommun ansökt medel från Fead?

1:27:30

Fråga: Ska försörjningsstöd i Umeå påverkas av ideella skadestånd eller ideella ersättningar?

1:38:25

Fråga: Återvinning av textilt avfall med mera

1:43:50

Fråga: Varför får inte de politiska ungdomsförbunden träffa eleverna?

1:53:10

Motion 1/2013: Bygg en anläggning för att rena dagvattnet som rinner ner i Nydalasjöns norra del

1:23:10

Motion 14/2014: Återställ kommunens stöd till enskilda vägar

2:45:30

Motion 4/2015: Samverka för inrättandet av en mobil äldreakut

2:55:50

Motion 7/2015: Samverkan kring inrättandet av ett bereoende­centrum

3:14:15

Motion 11/2015: Bostäder åt hemlösa

3:23:40

Motion 14/2015: Klimatsmart och hälsofrämjande mat som norm

4:31:30

Pilotprojekt för grönt friköpsavtal i Umeå centrum – gröna parkerings­köp

4:43:30

Umeå IK FF

5:02:50

Sammanträdestider 2016 – kommunfullmäktige, kommun­styrelsen, arbetsutskottet, näringslivs- och planeringsutskottet, personal­utskottet

5:03:20

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

5:10:40

Interpellation: Truck Stop – där flest har nytta av anläggningen

5:16:50

Interpellation: När kommer besked om upprättande av tillfälliga bostäder i moduler för att klara kommunens åtagande gällande mottagande av flyktingar?

5:30:10

Interpellation: Dags att öka takten på bostadsbyggandet i Umeå – lär av Luleås exempel!

6:09:10

Interpellation: Insyn i kommunal verksamhet

6:15:10

Interpellation: Uppställningsplats för EU-medborgare i vinter

 

Kontakt
Sammanträdet som ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2015-08-31#1.mp3 67.4 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus