Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 20 juni 2016

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

‌Tidsangivelser i ljudinspelningen för ärendena under sammanträdet

Starttid

Ärende

0:01:15

Budget och verksamhetsplan 2017–2020 och direktiv för nämnder­nas verksamhet 2017–2020
Investeringsbudget 2016–2020

0:02:10

Hans Lindberg (S) inledningsanförande

0:17:00

Anders Ågren (M) inledningsanförande

0:27:30

Ulrika Edman (V) inledningsanförande

0:35:15

Nasser Mosleh (MP) inledningsanförande

0:44:15

Peder Westerberg (L) inledningsanförande

0:54:35

Mattias Larsson (C) inledningsanförande

1:04:10

Lykke Brodin (FI) inledningsanförande

1:09:45

Veronica Kerr (KD) inledningsanförande

1:19:55

Jan Hägglund (AP) inledningsanförande

1:31:15

Petter Nilsson (SD) inledningsanförande

1:39:40

Övriga inlägg i budgetdebatten

6:17:35

Genomgång av yrkanden

6:32:55

Beslut efter budgetdebatten

7:05:45

Delårsrapporter 2016

7:31:10

Motion 17/2015: HBTQ-råd i Umeå kommun

8:37:20

Planprogram för Lilljansberget och del av campus

9:03:00

Revidering av plan- och bygglovstaxa för PBL 2010:900

9:03:15

Remiss – Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), demokrati­utred­ningen

9:06:15

Ombildning av Umeva till ett regionalt kompetensbolag samt lokalt an­läggnings­bolag

9:06:30

Ändring i bolagsordning – Umeva

9:06:45

Bildande av bolag – Science Park i Umeå AB, tillsammans med Väster­bottens läns landsting och Umeå universitet

9:18:15

Sammanträdestider 2017 (kommunfullmäktige, kommun­styrel­sen, arbetsutskottet)

9:18:25

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-06-20#1.mp3 96.9 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus