Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 25 april 2016

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

‌‌Tidsangivelser i ljudinspelningen för ärendena under sammanträdet

Starttid

Ärende

0:03:05

Interpellation: Är det lämpligt med privata städföretag på våra för­skolor?

0:26:35

Interpellation: Vad har tiggarna kostat skattebetalarna i Umeå?

1:08:10

Motion 11/2014: Låt secondhandbutiker slippa renhållningsavgiften

1:21:50

Motion 5/2015: Vita jobb i Umeå kommun

2:27:45

Motion 30/2015: Nollvision mot utbrändhet

2:49:55

Information från kommunrevisionen

2:58:55

Motion 32/2015: Barns säkerhet vid Väven

3:17:40

Motion 42/2015: Fossilfritt Sverige

3:41:20

Detaljplan för fastigheten Haddingen 1:13 i Tavelsjö, Umeå kommun

4:10:25

Revidering reglemente – kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott

4:15:10

Attestreglemente för Umeå kommun

4:15:35

Arvodesregler för förtroendevalda 2015–2018

4:16:00

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

4:19:15

Interpellation: Förhållandet kommun–regering/stat

4:37:40

Interpellation: En feministisk arbetsmarknadspolitik (löner) – fort­sätter senare

4:41:05

Interpellation: Infria löftet om minskade barngrupper i förskolan

5:29:20

Interpellation: En feministisk arbetsmarknadspolitik (löner) – fort­sättning från tidigare

5:56:50

Interpellation: En feministisk arbetsmarknadspolitik (sjukfrånvaro)

6:13:30

Interpellation: Hur ser planerna ut för gymnasiebyn, kopplat till lokal­­försörjning och kommunnyttan?

6:57:20

Interpellation: Lokalerna på Fridhem

7:19:25

Interpellation: Umeå kommuns heltidsmodell


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-04-25#1.mp3 82.2 MB