Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 25 april 2016

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

‌‌Tidsangivelser i ljudinspelningen för ärendena under sammanträdet

Starttid

Ärende

0:03:05

Interpellation: Är det lämpligt med privata städföretag på våra för­skolor?

0:26:35

Interpellation: Vad har tiggarna kostat skattebetalarna i Umeå?

1:08:10

Motion 11/2014: Låt secondhandbutiker slippa renhållningsavgiften

1:21:50

Motion 5/2015: Vita jobb i Umeå kommun

2:27:45

Motion 30/2015: Nollvision mot utbrändhet

2:49:55

Information från kommunrevisionen

2:58:55

Motion 32/2015: Barns säkerhet vid Väven

3:17:40

Motion 42/2015: Fossilfritt Sverige

3:41:20

Detaljplan för fastigheten Haddingen 1:13 i Tavelsjö, Umeå kommun

4:10:25

Revidering reglemente – kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott

4:15:10

Attestreglemente för Umeå kommun

4:15:35

Arvodesregler för förtroendevalda 2015–2018

4:16:00

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

4:19:15

Interpellation: Förhållandet kommun–regering/stat

4:37:40

Interpellation: En feministisk arbetsmarknadspolitik (löner) – fort­sätter senare

4:41:05

Interpellation: Infria löftet om minskade barngrupper i förskolan

5:29:20

Interpellation: En feministisk arbetsmarknadspolitik (löner) – fort­sättning från tidigare

5:56:50

Interpellation: En feministisk arbetsmarknadspolitik (sjukfrånvaro)

6:13:30

Interpellation: Hur ser planerna ut för gymnasiebyn, kopplat till lokal­­försörjning och kommunnyttan?

6:57:20

Interpellation: Lokalerna på Fridhem

7:19:25

Interpellation: Umeå kommuns heltidsmodell


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-04-25#1.mp3 82.2 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus