Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 25 januari 2016

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

‌‌Tidsangivelser för ärendena i ljudinspelningen, del 1 av sammanträdet (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:01:00

Fråga: Icke-kommersiell mötesplats vid Vasaplan

0:09:55

Fråga: Varför fick inte kommunfullmäktige besluta om detalj­planen för kvarteret Fabriken?

0:21:45

Fråga: "Tjänsteperson" istället för "tjänsteman"

0:26:10

Fråga: Jämställd fördelning av talartiden

0:31:00

Fråga: Antagandet av strategisk plan för Umeå kommun

0:39:30

Fråga: Angående barnäktenskap

0:45:45

Fråga: Har vi en säker hantering av morfinplåster inom hem­tjänst och hemsjukvård?

0:52:45

Fråga: Tjänstgöring varannan helg, utgör det normen för hel­tids­anställningar inom bland annat äldreomsorgen?

1:04:25

Fråga: Står Socialdemokraterna fast vid Umeå kommuns upp­fatt­ning att säga nej till försök med fria sprutor till narko­maner?

1:15:35

Fråga: Vad är Socialdemokraternas lägsta möjliga god­tag­bara bud för Scharinska villan?

1:23:10

Fråga: Våldsutsatta kvinnors rätt till insatser från social­tjänsten

1:37:10

Fråga: Har Socialdemokrasterna gjort en kursändring gällande tillgängligheten i kollektivtrafiken till förmån för funktionsnedsatta och personer med barnvagn?

1:49:20

Ansökan om inrättande av vattenskyddsområde (Vindel­älvs­åsen)

2:11:50

Motion 22/2015: Subventionera halkskydd för pensionärer

‌‌Tidsangivelser för ärendena i ljudinspelningen, del 2 av sammanträdet (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Tema: Information om folkhälsofrågor och funktions­hinder­frågor

0:51:40

Motion 46/2015: Stödspar

1:12:05

NLC Ferry – omvandla lån till eget kapital

2:33:00

Köp av aktier i Norrsken – hembud

2:33:25

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:35:20

Information från kommunrevisionen

2:37:00

Interpellation: Stoppar kommunstyrelsen användandet av nämndernas inteckningar i eget kapital?

2:55:25

Interpellation: Boenden för ensamkommande flyktingbarn

3:45:55

Interpellation: Hur får vi ytterligare fart på bostadsbyggandet i Umeå?

4:23:30

Interpellation: Mer mark för företagsetableringar i Umeå

4:41:00

Interpellation: Umeåbornas totala klimatutsläpp

Kontakt
Ladda ner ljudfiler
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-01-25#1.mp3 27.1 MB
2016-01-25#2.mp3 51.6 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.