Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 28 november 2016

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

Tidsangivelser i ljudinspelningen för ärendena under sammanträdet

Starttid

Ärende

0:03:30

Interpellation: Åldersmaktordningen inom miljö- och klimat­poli­ti­ken

0:48:00

Interpellation: Vilken kompetens och beredskap har Umeå kommun när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck?

1:27:40

Motion 7/2016: Försök med avgiftsfri parkering på lördagar i centrala Umeå

2:22:10

Motion 13/2016: Mer fysisk aktivitet för eleverna i skolan

2:41:15

Information från kommunrevisorerna, Johnny Sandström

2:46:00

Utvecklingsstrategi för vatten och avlopp i Umeå kommun

3:37:45

Föreskrifter för avfallshantering i Umeå kommun

3:39:45

Avfallstaxa

3:41:10

Kungörelse: kommunfullmäktiges sammanträden 2017

3:45:30

Parkeringsbolag för AB Bostaden

3:58:35

Val av styrelse och revisorer till Parkeringsbolag för AB Bostaden Parkering i Umeå

3:59:45

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

4:03:30

Interpellation: Regeringens nedskärning av LSS, hur påverkas Umeå?

4:31:55

Interpellation: Vilka planer har Umeå kommun för bevarandet av Folke Hübinettes Umeå modeller?

5:02:15

Interpellation: Priser till vilket pris?


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-11-28#1.mp3 55.1 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.