Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 29 augusti 2016

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

‌Tidsangivelser i ljudinspelningen för ärendena under sammanträdet

Starttid

Ärende

0:00:40

Interpellation: Gång- och cykelväg kopplad till den nya bron

0:13:00

Interpellation: Umeå energi planerar att bygga en sportpark

1:04:10

Motion 35/2015: Barnvänliga äldreboenden med bredbands­upp­kopp­ling

1:38:55

Motion 38/2015: Utred möjligheten att slopa karensdagen inom skola, för­skola, funktionshinder och äldreomsorg

1:57:35

Motion 41/2015: Buss till Väven

2:12:40

Motion 43/2015: Sprututbyte – för en jämlik hälsa

3:14:05

Motion 45/2015: Veganmånad inom kommunal verksamhet

3:18:20

Motion 47/2015: Årstidshemtjänst

3:25:55

Anpassning av avgiftstak för insatser enligt SoL

3:52:55

Planprogram för östra Ersmark

4:21:55

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

4:25:10

Interpellation: Väven i Umeå AB

4:51:55

Interpellation: Extra statsbidrag för att kunna hantera flykting­situationen

5:04:50

Interpellation: Avyttra delar av beståndet för att möjliggöra snab­bare nyproduktion av hyresrätter!

5:51:15

Interpellation: Vad innebär regeringens nya sjukskatt för arbets­givaren Umeå kommun?

5:59:10

Interpellation: Ungdomars psykiska ohälsa

6:18:45

Interpellation: Utsatta barns rätt till hjälp från socialtjänsten

6:33:20

Fråga: Kajan, en sanitär olägenhet

6:43:15

Fråga: Tänker Socialdemokraterna medvetet sabotera försök med sex timmars arbetsdag?

6:53:40

Fråga: Hur går förhandlingarna med Kommunal om heltider inom vården?

6:57:50

Fråga: Korrekta budgetunderlag

7:02:40

Fråga: Angående Umeå kommun som försökskommun med ett lokalt tiggeriförbud

7:13:20

Fråga: Har Umeå gett upp målet om 15 barn per barngrupp i för­skolan?

7:20:15

Fråga: Rådhustorgets ombyggnation


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-08-29#1.mp3 77.4 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus