Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 29 februari 2016

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

‌‌Tidsangivelser i ljudinspelningen för ärendena under sammanträdet

Starttid

Ärende

0:00:20

UKF-koncernen – information i kommunfullmäktige 2016

0:00:45

Mikael Öhlund, vd Umeå kommunföretag AB

0:10:20

Håkan Gustafsson, vd Umeå parkering AB

0:18:20

Bertil Hammarstedt, vd Inab med flera

0:28:20

Tomas Blomqvist, vd Vakin och Umeva

0:45:40

Jörgen Aronsson, vd Dåva deponi AB

1:01:15

Göran Ernstson, vd Umeå energi AB

1:18:55

Ann-Sofi Tapani, vd AB Bostaden

1:54:00

Frågestund

2:52:55

Interpellation: Hur kan tyskt kött vara bättre för miljön än väster­bottniskt?

3:20:50

Interpellation: En jämlik skola?

4:04:00

Motion 3/2015: Umeå behöver en HBTQ-policy

4:55:50

Motion 23/2015: Utökade serveringstillstånd för Umeås restau­ranger

5:38:00

Motion 26/2015: Kollektivhus ett tryggt och hållbart boende såväl socialt och ekologiskt som ekonomiskt

6:06:30

Motion 29/2015: Krisboende i Umeå

6:35:40

Överklagan – försäljning av ”lokstallarna” inom fastigheten Umeå 7:4

6:38:35

Närradiosändning

7:29:55

Riktlinjer för exploateringsavtal

7:30:15

Markanvisningspolicy

7:33:15

Formaliafel – ansökan om inrättande av vattenskyddsområde (Vindelälvsåsen)

7:33:30

Pilotprojekt för grönt friköpsavtal i Umeå centrum – gröna parkerings­köp

7:34:20

Försäljning av Hörnefors företagscentrum AB

7:35:10

Ändringar av bolagsordningar 2016

7:39:20

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-02-29#1.mp3 79.8 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.