Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 29 mars 2016

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

‌‌Tidsangivelser i ljudinspelningen för ärendena under sammanträdet

Starttid

Ärende

0:00:25

Kommunfullmäktige hedrar Umeåbon My Atlegrim, som omkom i ett av terrorattentaten i Bryssel

0:06:45

Årsredovisning 2015

1:37:50

Rapporter om Umeå kommuns interna styrning och kontroll för verk­samhetsåret 2015

1:38:25

Motion 12/2014: Bygg en gästhamn i centrala Umeå

1:57:50

Motion 18/2014: Kostnadsfritt boendestöd

2:12:00

Motion 12/2015: Ansökan om medlemskap i Eccar

3:06:50

Motion 21/2015: Skolgång för barn till särskilt utsatta EU-med­borgare

4:46:40

Motion 25/2015: Begränsa bilismen för bättre luft i Umeå

5:14:50

Strategisk plan för Umeå kommun

6:16:30

Aktualisering av Översiktsplan Umeå kommun

6:17:50

Detaljplan för fastigheten 2:158 inom universitets- och sjukhus­området i Umeå kommun

6:18:10

Yttrande – överklagan detaljplan för fastigheten Mården 11 med flera, Öst på stan, bostadsområde

6:20:15

Kommunfullmäktige – ändring av arbetsordning

6:42:00

Delprogram – kameraövervakning

6:51:15

Taxor för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och lag om skydd mot olyckor (LSO) samt taxor för automat­larm

6:51:30

Redovisning av medborgarförslag 2016

6:51:40

Redovisning av motioner 2016

6:51:50

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

6:55:30

Fråga: Självklart är Umeå den naturliga huvudorten för en stor­region i Norrland

7:06:55

Fråga: Kommer det att bli en fullstor fotbollshall i Umeå de närmaste åren?

7:10:35

Fråga: Härbärge för EU-migranter

7:15:30

Fråga: Hur fungerar det med feministiskt självförsvar i skolan?

7:25:50

Fråga: När kan Umeå kommun erbjuda fler alternativ till våra äldre?

7:35:45

Fråga: Jämställdhetsperspektiv på kulturutbudet

7:41:20

Fråga: "Agenda 30" i Umeå kommun

7:47:30

Fråga: Leder Lärum till en ojämlik skola?

7:57:10

Fråga: Hur hög är förskolekostnaden i Botsmark?

 

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-03-29#1.mp3 83.5 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.