Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 30 maj 2016

På grund av tekniskt fel sändes inte detta sammanträde i webb-tv. Ingen video­inspelning finns tillgänglig.

‌Tidsangivelser i ljudinspelningen för ärendena under sammanträdet

Starttid

Ärende

0:01:30

Interpellation: Strategi för motverkning av alla former av mäns våld mot kvinnor

0:49:20

Motion 28/2015: Karriärtjänster för Umeå kommuns under­sköterskor

1:16:20

Motion 31/2015: Sportotek i Umeå

1:59:30

Motion 33/2015: Demokratiarbete på skolor

2:28:00

Motion 34/2015: Sex timmars arbetsdag även inom hemtjänsten

3:08:20

Motion 36/2015: Förbjud tiggeri i Umeå kommun, utökat område
Motion 40/2015: Lokalt förbud mot tiggeri i enlighet med gällande lag­stiftning

4:34:15

Lokala föreskrifter för torghandeln

4:49:40

Generella föreskrifter och villkor för kommunal färdtjänst

5:28:55

Gemensamt bolag med Vasa stad – "Midway Alignment AB" numera Kvarken Link AB

5:29:45

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

5:31:35

Interpellation: Fokus 15 – rapport från MUCF gällande ungdomars sexuella och reproduktiva rättigheter

6:02:15

Interpellation: Blir det någon ny idrottshall på Teg?

6:13:20

Interpellation: Filmpolitikens framtid i Umeå

6:22:05

Interpellation: Kommer Umeå kommun att införa bärgningshjälp för rullstolar?

6:32:25

Interpallation: Hur har man bedömt elevunderlaget i Bullmark, Bots­mark och Bodbyn?

6:49:40

Interpellation: Det rörliga tiggeriet

6:59:55

Interpellation: Möjlighet för personer med funktionshinder att åka lokal­buss i Umeå

7:28:15

Interpellation: Tillgänglighet för funktionsnedsatta

7:38:50

Fråga: När byggs en planskild järnvägsövergång vid Skär­gårds­skolan i Holmsund?

7:46:10

Fråga: Program för fristadsförfattare

7:51:00

Fråga: Kan vi räkna med att svenska försvaret är välkommet att delta vid nationaldagsfirandet på Gammlia i år?


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-05-30#1.mp3 81.4 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.