Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 31 oktober 2016

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

‌Tidsangivelser i ljudinspelningen för ärendena under sammanträdet

Starttid

Ärende

0:00:00

Interpellation: Språkstegen

0:27:20

Interpellation: Samers rättigheter – med bakgrund av FN-kritik

0:53:00

Delårsrapporter 2016

4:08:35

Motion 8/2015: En förstärkning av kommunens antirasistiska arbete

4:13:15

Motion 37/2015: Ansök om att bli förvaltningsområde för mino­ritets­språket meänkieli!

4:29:40

Motion 44/2015: Uppmärksamma IDAHOT och Transgender Day of Remembrance

4:33:30

Motion 4/2016: Försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

5:31:00

Motion 8/2016: MR-pris för särskilda insatser på kommunal nivå

5:40:00

Motion 12/2016: Allmänhetens frågestund

5:56:30

Redovisning av motioner 2016

5:57:00

Tobacco Endgame – rökfritt Sverige 2025

5:57:45

Detaljplaneförslaget för Sofiehem 2:4

6:18:15

Information från kommunrevisionen

6:22:10

Förändringar i INAB-koncernen – fusion (Umeå badhus AB och Umeå C utveckling AB)

6:24:20

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

6:31:20

Interpellation: Individ- och familjenämndens beställning av bo­städer

7:06:00

Interpellation: Är kommunledningen beredd att ompröva alla verk­sam­heter?

7:17:25

Fråga: Fotbollshall

7:23:15

Fråga: E-post – för alla eller enbart till utvalda inom Umeå kom­mun?

7:30:40

Fråga: Kringgås Fastighet i fastighetsfrågor?

7:40:40

Fråga: Umeå kommuns avbrutna medlemskap i Klimat­kommu­nerna

7:46:25

Fråga: Försäljning av "Guitars"?

7:51:55

Fråga: Försäljning av Fridhemsgymnasiet?


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-10-31#1.mp3 81.9 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus