Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 18 december 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:03:42

Upprop

0:06:35

Justering

0:07:03

Interpellation: Demokratiska aspekter kring nytt försök till ut­försälj­ning från AB Bostaden

0:07:03

Interpellation: Oklarheter och hemligstämpling vid upphandlings­förfarande

0:07:03

Interpellation: Mer exakta uppgifter om utförsäljning från AB Bostaden

0:07:35

Interpellation: Personalfrågor avseende fritidsgårdarna

0:38:05

Interpellation: Umeå kommuns publicering av sammanträdes­doku­ment på webben

0:57:10

Fråga: Skolskjutsar

1:02:49

Fråga: ABF och Västerpartiet hyllar folkmordsbolsjevikerna

1:03:06

Fråga: Hur går omställningsarbetet för det kommunala trygghets­boendet på Berghem

1:08:06

Motion 35/2016: Låt kommunfullmäktige få rösta om rasistiska bostads­snabbspår

1:08:36

Motion 37/2016: Kommunorganiserad hemresa för EU-migranter

1:08:56

Motion 12/2017: Välkomna Örnsköldsvik

1:24:19

Motion 32/2017: Fler äldreboenden med större möjligheter

2:50:11

Miljöpristagare


Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:02:16

Kommunrevisionen redovisar

0:03:55

Motion 33/2017: Arbetstidsförkortning enligt 3–3 modellen

1:23:48

Motion 41/2017: Enhetlig taxa för kollektivtrafiken inom hela kommunen

1:48:33

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden

2:01:49

Översyn av avgifter

2:44:11

Fastställande av kreditlimiter, internbankspåslag samt borgens­avgift för Umeå kommunkoncern 2018

2:45:49

Anläggningstaxa och brukningstaxa för VA (ABVA)

3:05:36

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

3:09:29

Fråga: Kommunens ambitioner för mottagandet av ensam­kommande

3:18:59

Fråga: Parkeringshuset vid Järnvägsallén

3:25:30

Fråga: Järnväg norrut

3:32:43

Fråga: Kommer Socialdemokraterna att verka för statsbidragets intentioner och låta ungdomarna stanna i Umeå?

3:44:33

Rosor


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-12-18#1.mp3 80.5 MB