Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 19 juni 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:04:15

Upprop

0:07:15

Justering

0:08:00

Budget och verksamhetsplan 2018–2021 och direktiv för nämndernas verksamhet 2018–2021
Investeringsbudget 2017-2021

0:09:45

Hans Lindberg (S), inledningsanförande

0:21:30

Anders Ågren (M), inledningsanförande

0:32:00

Ulrika Edman (V), inledningsanförande

0:40:13

Nasser Mosleh (MP), inledningsanförande

0:50:32

Peder Westerberg (L), inledningsanförande

1:00:09

Mattias Larsson (C), inledningsanförande

1:10:07

Saasha Metsärantala (FI), inledningsanförande

1:20:19

Veronica Kerr (KD), inledningsanförande

1:29:55

Jan Hägglund (AP), inledningsanförande

1:40:20

Petter Nilsson (SD), inledningsanförande

1:48:40

Övriga inlägg i budgetdebatten (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2)


Ärenden i del 2 8eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:03:10

Information från kommunrevisionen

0:06:40

Budgetdebatten fortsätter (fortsättning från före lunchpausen, filmklipp 1)

2:29:04

Genomgång av yrkanden

2:40:24

Beslut efter budgetdebatten

3:16:50

Delårsrapport januari–april 2017

3:23:23

Höjd avgift gällande felparkering

3:24:08

Avgifter för insatser inom hälso- och sjukvård i hemmet och egen­avgifter för nutritionsprodukter

3:25:06

Framtida finansieringslösning för AB Bostaden i Umeå

6:51:50

Sammanträdestider 2018

6:52:30

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

6:56:30

Interpellation: Bör vi låta EU-migranter hjälpa till med kompetensförsörjningen?

6:56:50

Interpellation: Hur många asylsökande får praktik eller arbete hos kommunen?

6:57:05

Interpellation: Kräva ålderstest för ensamkommande kompetensförsörjning?

6:57:20

Interpellation: Bra eller dåligt med kulturmöten inom hemtjänsten?

6:57:30

Interpellation: Etniska diskrimineringsspår för förskollärare?

6:57:50

Fråga: Vad är vinsten med kommunens värdegrund MÖTS utöver offentlighetsprincipen?

6:58:05

Fråga: Inlämningsdatum för förslag till kommunbudgeten


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-06-19#1.mp3 103.3 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus