Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 19 juni 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:04:15

Upprop

0:07:15

Justering

0:08:00

Budget och verksamhetsplan 2018–2021 och direktiv för nämndernas verksamhet 2018–2021
Investeringsbudget 2017-2021

0:09:45

Hans Lindberg (S), inledningsanförande

0:21:30

Anders Ågren (M), inledningsanförande

0:32:00

Ulrika Edman (V), inledningsanförande

0:40:13

Nasser Mosleh (MP), inledningsanförande

0:50:32

Peder Westerberg (L), inledningsanförande

1:00:09

Mattias Larsson (C), inledningsanförande

1:10:07

Saasha Metsärantala (FI), inledningsanförande

1:20:19

Veronica Kerr (KD), inledningsanförande

1:29:55

Jan Hägglund (AP), inledningsanförande

1:40:20

Petter Nilsson (SD), inledningsanförande

1:48:40

Övriga inlägg i budgetdebatten (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2)


Ärenden i del 2 8eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:03:10

Information från kommunrevisionen

0:06:40

Budgetdebatten fortsätter (fortsättning från före lunchpausen, filmklipp 1)

2:29:04

Genomgång av yrkanden

2:40:24

Beslut efter budgetdebatten

3:16:50

Delårsrapport januari–april 2017

3:23:23

Höjd avgift gällande felparkering

3:24:08

Avgifter för insatser inom hälso- och sjukvård i hemmet och egen­avgifter för nutritionsprodukter

3:25:06

Framtida finansieringslösning för AB Bostaden i Umeå

6:51:50

Sammanträdestider 2018

6:52:30

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

6:56:30

Interpellation: Bör vi låta EU-migranter hjälpa till med kompetensförsörjningen?

6:56:50

Interpellation: Hur många asylsökande får praktik eller arbete hos kommunen?

6:57:05

Interpellation: Kräva ålderstest för ensamkommande kompetensförsörjning?

6:57:20

Interpellation: Bra eller dåligt med kulturmöten inom hemtjänsten?

6:57:30

Interpellation: Etniska diskrimineringsspår för förskollärare?

6:57:50

Fråga: Vad är vinsten med kommunens värdegrund MÖTS utöver offentlighetsprincipen?

6:58:05

Fråga: Inlämningsdatum för förslag till kommunbudgeten


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-06-19#1.mp3 103.3 MB