Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 24 april 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:10

Upprop

0:03:00

Justering

0:03:40

Interpellation: Hur många utlänningslagsförbrytare får ekonomiskt bistånd?

0:08:40

Interpellation: Kriterier för stöd till politiska ungdomsförbund

0:16:45

Interpellation: Aktuellt tvinga på skolor oönskade utlänningar?

0:18:15

Interpellation: När blir Umeå kommuns handlingsplan mot vålds­bejakande extremism färdig?

0:36:10

Interpellation: Resekostnaderna i Umeå kommun

1:04:40

Motion 29/2016: Kommunal åldersprövning av EKB

1:35:30

Motion 3/2017: Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2 nedan)


Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:30

Motion 3/2017: Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid (fortsättning från förmiddagen, filmklipp 1 ovan)

0:41:00

Information från kommunrevisionen

0:47:30

Yttrande över remiss: Förslag om att bilda regionkommun

1:18:30

IT-strategi för Umeå kommun

1:30:00

Strategi för e-service i Umeå kommun

1:30:25

Policy för hållbar IT

1:32:35

Antagande: Detaljplan för del av Ön 2:13 med flera

1:51:10

Redovisning av motioner 2017:1

1:52:25

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

1:57:30

Interpellation: Resekostnaderna i de kommunala bolagen

2:03:20

Interpellation: IS-krigare till Umeå

2:17:00

Interpellation: Umeå kommuns satsning på sina politiker

2:38:50

Interpellation: Varför vill (S) sälja Scharinska?

3:17:10

Interpellation: Nya Vasaplan, hög mysfaktor och låg trafiksäkerhet?

3:41:45

Interpellation: Bör vi informera om bolsjevikernas förintelseläger?

3:44:00

Interpellation: Hjälper kommunen polisen fånga in svartarbetande illegala?

3:45:30

Interpellation: Demografisk profil och 200 000-målet

3:46:30

Fråga: Planskild järnvägsövergång vid Skärgårdsskolan i Holmsund igen. Har det hänt något?

3:52:15

Fråga: 15 barn per grupp, gäller inte demokratiskt fattade beslut?


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-04-24#1.mp3 73.4 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus