Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 24 april 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:10

Upprop

0:03:00

Justering

0:03:40

Interpellation: Hur många utlänningslagsförbrytare får ekonomiskt bistånd?

0:08:40

Interpellation: Kriterier för stöd till politiska ungdomsförbund

0:16:45

Interpellation: Aktuellt tvinga på skolor oönskade utlänningar?

0:18:15

Interpellation: När blir Umeå kommuns handlingsplan mot vålds­bejakande extremism färdig?

0:36:10

Interpellation: Resekostnaderna i Umeå kommun

1:04:40

Motion 29/2016: Kommunal åldersprövning av EKB

1:35:30

Motion 3/2017: Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2 nedan)


Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:30

Motion 3/2017: Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid (fortsättning från förmiddagen, filmklipp 1 ovan)

0:41:00

Information från kommunrevisionen

0:47:30

Yttrande över remiss: Förslag om att bilda regionkommun

1:18:30

IT-strategi för Umeå kommun

1:30:00

Strategi för e-service i Umeå kommun

1:30:25

Policy för hållbar IT

1:32:35

Antagande: Detaljplan för del av Ön 2:13 med flera

1:51:10

Redovisning av motioner 2017:1

1:52:25

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

1:57:30

Interpellation: Resekostnaderna i de kommunala bolagen

2:03:20

Interpellation: IS-krigare till Umeå

2:17:00

Interpellation: Umeå kommuns satsning på sina politiker

2:38:50

Interpellation: Varför vill (S) sälja Scharinska?

3:17:10

Interpellation: Nya Vasaplan, hög mysfaktor och låg trafiksäkerhet?

3:41:45

Interpellation: Bör vi informera om bolsjevikernas förintelseläger?

3:44:00

Interpellation: Hjälper kommunen polisen fånga in svartarbetande illegala?

3:45:30

Interpellation: Demografisk profil och 200 000-målet

3:46:30

Fråga: Planskild järnvägsövergång vid Skärgårdsskolan i Holmsund igen. Har det hänt något?

3:52:15

Fråga: 15 barn per grupp, gäller inte demokratiskt fattade beslut?


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-04-24#1.mp3 73.4 MB