Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 25 september 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:03:13

Upprop

0:06:05

Justering

0:06:26

Interpellation: Bör vi flagga för den mest utsatta minoriteten?

0:06:26

Interpellation: Oklarheter i underlag angående utförsäljning från AB Bostaden till Heimstaden

0:07:13

Interpellation: Skillnad på kristna och muslimska förskolor?

0:07:31

Interpellation: Riktade rekryteringsåtgärder i Umeå kommun?

0:07:51

Interpellation: Vilka "rasistiska organisationer" vill Umeå kommun förbjuda?

0:08:14

Interpellation: Ett ökat antal bussresor kan kanske vara bra för miljön

0:35:43

Interpellation: Kvarstår besparingskravet inom äldrenämndens ansvarsområde

1:22:00

Motion 34/2016: Registrering av EU-migranter för deportation

1:22:40

Motion 5/2017: Stoppa uppdragsersättningen till Umeå Folkets Husförening

1:24:47

Motion 11/2017: Låt Apberget återuppstå på Östra Ersboda

2:26:33

Genomförande- och medfinansieringsavtal Norrbotniabanan


Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:03:18

Kommunrevisionen informerar

0:05:53

Kommunjuristerna informerar om nya kommunallagen (inklusive frågor)

0:28:19

Jämställdhetsutskottet informerar

1:21:07

Valkrets- och valdistriktsindelning inför kommunfullmäktigeval 2018

1:50:51

Nytt sorteringssystem för hushållsavfall

2:06:55

Ny medlem i Samordningsförbundet Umeåregionen

2:07:54

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:14:03

Interpellation: Kvacksalveri i Umeå kommun

2:17:33

Interpellation: Gränsöverskridande samarbete inom Barentsregionen

2:30:13

Fråga: Skolskjutsar

2:30:24

Fråga: Arbetsmiljön i Umeå kommuns ledning

2:37:38

Fråga: Var försvann affischeringstavlorna i centrala Umeå?

2:41:27

Fråga: Gör äldrenämnden smygbesparingar på aktivitetssamordnare och rehabassistenter i strid med nämndens beslut?

2:47:50

Fråga: Var ligger ansvaret för de uppkomna brister och kostnader som det nya personalsystemet orsakat?

3:01:55

Fråga: Vem ansvarar för elevernas arbetsmiljö på Västra Gymnasiet?

3:13:22

Fråga: Kommer kommunfullmäktige få besluta om nytt EU-migranthärbärge?

3:13:26

Fråga: Astridgårdens framtid

3:20:04

Fråga: Är en segregation av språkintroelever lämpligt för integrationen?

3:27:58

Fråga: Kommunens vilja att utvecklas

3:40:36

Fråga: Etanolförsäljningen vid Bildmuseets konstfredag

3:47:50

Fråga: Framtida medfinansiering av UR nära?


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-09-25#1.mp3 71.6 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus