Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 25 september 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:03:13

Upprop

0:06:05

Justering

0:06:26

Interpellation: Bör vi flagga för den mest utsatta minoriteten?

0:06:26

Interpellation: Oklarheter i underlag angående utförsäljning från AB Bostaden till Heimstaden

0:07:13

Interpellation: Skillnad på kristna och muslimska förskolor?

0:07:31

Interpellation: Riktade rekryteringsåtgärder i Umeå kommun?

0:07:51

Interpellation: Vilka "rasistiska organisationer" vill Umeå kommun förbjuda?

0:08:14

Interpellation: Ett ökat antal bussresor kan kanske vara bra för miljön

0:35:43

Interpellation: Kvarstår besparingskravet inom äldrenämndens ansvarsområde

1:22:00

Motion 34/2016: Registrering av EU-migranter för deportation

1:22:40

Motion 5/2017: Stoppa uppdragsersättningen till Umeå Folkets Husförening

1:24:47

Motion 11/2017: Låt Apberget återuppstå på Östra Ersboda

2:26:33

Genomförande- och medfinansieringsavtal Norrbotniabanan


Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:03:18

Kommunrevisionen informerar

0:05:53

Kommunjuristerna informerar om nya kommunallagen (inklusive frågor)

0:28:19

Jämställdhetsutskottet informerar

1:21:07

Valkrets- och valdistriktsindelning inför kommunfullmäktigeval 2018

1:50:51

Nytt sorteringssystem för hushållsavfall

2:06:55

Ny medlem i Samordningsförbundet Umeåregionen

2:07:54

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:14:03

Interpellation: Kvacksalveri i Umeå kommun

2:17:33

Interpellation: Gränsöverskridande samarbete inom Barentsregionen

2:30:13

Fråga: Skolskjutsar

2:30:24

Fråga: Arbetsmiljön i Umeå kommuns ledning

2:37:38

Fråga: Var försvann affischeringstavlorna i centrala Umeå?

2:41:27

Fråga: Gör äldrenämnden smygbesparingar på aktivitetssamordnare och rehabassistenter i strid med nämndens beslut?

2:47:50

Fråga: Var ligger ansvaret för de uppkomna brister och kostnader som det nya personalsystemet orsakat?

3:01:55

Fråga: Vem ansvarar för elevernas arbetsmiljö på Västra Gymnasiet?

3:13:22

Fråga: Kommer kommunfullmäktige få besluta om nytt EU-migranthärbärge?

3:13:26

Fråga: Astridgårdens framtid

3:20:04

Fråga: Är en segregation av språkintroelever lämpligt för integrationen?

3:27:58

Fråga: Kommunens vilja att utvecklas

3:40:36

Fråga: Etanolförsäljningen vid Bildmuseets konstfredag

3:47:50

Fråga: Framtida medfinansiering av UR nära?


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-09-25#1.mp3 71.6 MB