Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 27 februari 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

(Denna sändning visar tyvärr inga talare, utan endast bildspelen från kommunens bolag och talarlista.)

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Upprop

0:03:35

Justering

0:04:20

Information från kommunens bolag:

0:04:50

Mikael Öhlund - Umeå Kommunföretag AB / koncernen

0:15:20

Håkan Gustafsson - Umeå Parkering AB

0:29:10

Tomas Blomqvist - Vakin / Umeva

0:49:45

Jörgen Aronsson - Dåva Deponi AB

1:03:35

Karin Hedlund - Umeå Energi AB

1:31:40

Jerker Eriksson - AB Bostaden

1:55:50

Bertil Hammarstedt - Inab

2:06:00

Frågestund

2:42:00

Kommunrevisionen informerar

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Reviderad investeringsbudget för 2017

1:14:00

Motion 6/2016: Kommunalt barnombud, all samhällsplanering utifrån ett barnperspektiv

2:15:20

Motion 25/2016: Ge äldre möjlighet att välja gemenskap i stället för ensamhet

2:58:10

Antagande: Detaljplan för östra delen av Dragonfältet, Umeå 5:1 med flera

3:33:10

Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst 2017

4:09:40

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

4:11:30

Fråga: Gäller en köttnorm för familjehem i Umeå kommun?

4:19:25

Fråga: ECCAR-utredningen

4:23:35

Fråga: Vad vill vi som kommun signalera till vårdnadshavare?

4:35:35

Fråga: Degraderar Umeå kommun undersköterskeyrket?

4:45:40

Fråga: Vaccinationer för kommunanställda

4:49:15

Fråga: Varför kontor, men inte klassrum?

4:56:00

Fråga: Skyltar på umesamiska i offentliga miljöer

4:59:40

Fråga: Redovisning av interreligiösa rådets verksamhet


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus