Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 27 mars 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

(Tekniska problem med de automatiska kamerorna i början av det här klippet. Talarstolen är inte inzoomad de första två timmarna.)

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Upprop

0:02:25

Justering

0:03:15

Interpellation: Tidigare betyg ökar motivationen i skolan

1:02:55

Årsredovisning 2016

2:21:20

Motion 26/2016: Införa aktiva och obligatoriska skolval för grundskolan

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Revidering av "Äldreplan i Västerbotten 2013–2020 med utblick mot 2040", rekommendation från AC Konsensus

0:16:15

Remiss: Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 2017–2021

0:18:30

Fördjupning för Röbäck, antagande

0:57:20

Detaljplan Holmön 3:7, antagande

1:30:00

Översyn vindkraft i Umeå kommun 2016

1:32:15

Principer för prissättning av kommunal tomtmark

1:36:30

Likvidation: European CBRNE Training Center AB

1:37:30

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

1:40:45

Interpellation: Är sjukfrånvaron rekordhög?

2:22:30

Interpellation: Kris inom räddningstjänst i beredskap?

2:43:15

Interpellation: Kostnaderna för förbindelserna mellan Umeå och Vasa

3:02:45

Interpellation: Tala klarspråk gällande "anpassning" av lokal­försörjningsdirektivet

3:25:05

Interpellation: Umeå kommuns öppenhet och medborgarna

3:33:40

Interpellation: Psykisk ohälsa och drogproblematik bland ensam­kommande barn

3:53:40

Fråga: Anställda inom Umeå kommun bör tydligen inte berätta om sin arbetsmängd med mera

3:59:35

Fråga: Är den nya samordnade kommunorganisationen positiv för verksamheten?

4:04:30

Fråga: Försäljning av gamla Vasaskolan

4:07:20

Fråga: Nedläggning av Region Västerbotten

4:09:10

Fråga: Har Thorengruppen fått en markanvisning för en fotbolls­hall?

4:13:05

Fråga: Åtgärder för att stoppa flygskatten

4:18:45

Fråga: Krav på vaccination i förskolan

4:23:20

Interpellation: Varför locka hit EU-migranter?

4:26:15

Interpellation: Hur många som bryter mot utlänningslagen går i skolan?


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-03-27.mp3 80.1 MB