Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 27 november 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:03:36

Upprop

0:05:58

Justering

0:07:45

Interpellation: Demokratiska aspekter kring nytt försök till ut­försäljning från AB Bostaden

0:08:07

Interpellation: Bör vi uppmärksamma att 100 år gått sedan folk­mords­bolsjevikernas statskupp?

0:25:38

Interpellation: Social oro i vissa bostadsområden

1:39:27

Motion 53/2015: Gender budgeting – jämställdhetsintegrerad budgetering

2:26:10

Motion 14/2016: Nej till storregion

2:28:28

Motion 20/2016: Återvändandeteam

2:44:38

Motion 23/2016: Stoppa skatteflykten av kommunala medel (fort­sätter efter lunchpausen, i nästa videoklipp)


‌Ärenden id el 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:31

Kommunrevisionen informerar

0:02:47

Motion 23/2016: Stoppa skatteflykten av kommunala medel (fort­sättning från före lunchpausen, föregående videoklipp)

0:28:07

Motion 32/2016: Ansökan om medlemskap i Sveriges eko­kommuner

0:45:49

Motion 33/2016: Divestering: Nej till investering av kommunala medel i fossila bränslen

0:51:02

Motion 38/2016: Ökad valfrihet och mångfald inom daglig verk­samhet (LSS)

1:41:24

Motion 4/2017: Minnesdag för bolsjevikernas offer – temadag i skolan

2:04:37

Uppdatering av Strategi för jämställdhetsarbete

2:46:05

Motion 27/2017: Kommunalt stöd till företagande mot utanförskap

2:51:56

Motion 36/2017: Förbjud tiggeri i Umeå

3:14:45

Revidering av reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden, tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings­behållare

3:15:49

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

3:18:30

Interpellation: Parkeringsavgift via kontanter och kort

3:32:17

Interpellation: Arbeta med demografin bakom social oro

3:32:41

Interpellation: Oklarheter och hemligstämpling vid upphandlings­förfarande

3:32:56

Interpellation: Statligt bidrag mot segregation

3:43:34

Interpellation: Personalfrågor avseende fritidsgårdarna

3:43:56

Fråga: Skolskjutsar

3:44:21

Fråga: Kommunens förberedelser mot skabbangrepp

3:52:01

Fråga: Nya "vallgravar" på rådhustorget

4:00:19

Fråga: Kommer (S) att verka för statsbidragets intentioner och låta ungdomarna stanna i Umeå?

4:00:46

Fråga: ABF och Västerpartiet hyllar folkmordsbolsjevikerna

4:00:59

Fråga: Implementera Agenda 2030 inom Umeå kommuns alla verk­samheter och bolag

4:08:05

Fråga: Hållbarhetsbokslut inom alla verksamheter och bolag inom Umeå kommun

4:14:28

Fråga: Ekologiska livsmedel i kommunens offentliga verksamhet

4:22:18

Fråga: Hur går omställningsarbetet för det kommunala trygghets­boendet på Berghem?

4:22:31

Fråga: Kommunens ambitioner för mottagandet av ensam­kommande

4:23:00

Fråga: Hamnmagasinet

4:27:00

Fråga: Hur går arbetet med minskade sjuktal ihop med be­sparingar inom äldrenämnden?

4:33:00

Fråga: Visselblåsarfunktion – när ska KF-beslutet från 2011 genom­föras?


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-11-27#1.mp3 78.1 MB