Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 28 augusti 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:02:16

Upprop

0:05:10

Kommunfullmäktige hedrar Ingrid Gustafsson med en tyst minut

0:07:28

Justering

0:07:52

Interpellation: Hur många asylsökande får praktik eller arbete hos kommunen?

0:08:30

Interpellation: Bra eller dåligt med kulturmöten inom hemtjänsten?

0:08:57

Interpellation: Ensamkommandeboenden som "grannylove"-centraler

0:09:25

Interpellation: Bör vi flagga för den mest utsatta minoriteten?

0:09:44

Interpellation: Frågor avseende försäljningen av delar av Bostadens fasighetsbestånd

0:49:46

Interpellation: Skillnad på kristna och muslimska förskolor?

0:49:58

Interpellation: Kommunens syn på Holmöns utveckling

1:19:55

Informationspunkt - Citykärnans attraktivitet

1:47:01

Fråga: Vad är vinsten med kommunens värdegrund MÖTS utöver offentlighetsprincipen?

1:57:00

Fråga: Utförsäljning av Bostadslägenheter, en fråga för kommun­fullmäktige

1:57:15

Fråga: Återinförande av friskvårdstimme för alla anställda inom Umeå kommun

2:03:48

Fråga: Ytterligare försäljning av fastigheter

2:09:36

Erbjudande om delägarskap i Inera AB

2:11:44

Motion: Återkommunalisera stadstrafiken i Umeå (fortsätter efter lunchpausen, i del 2)


Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:03:44

Motion: Återkommunalisera stadstrafiken i Umeå (fortsättning från före lunchpausen)

0:29:15

Votering

0:30:52

Information från Kommunrevisionen

0:35:45

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

0:41:04

Interpellation: Oklarheter i underlag angående utförsäljning från AB Bostaden till Heimstaden

0:41:39

Interpellation: Riktade rekryteringsåtgärder inom Umeå kommun?

0:41:50

Interpellation: Förändring av antalet valkretsar i Umeå kommun

0:50:03

Interpellation: Fysisk aktivitet för äldre

1:06:58

Interpellation: Skolgång för alla barn och ungdomar i skolåldern i Umeå

1:23:36

Interpellation: Företagsarkivets framtid

1:39:00

Interpellation: Bör almanackshandikappade få hjälpa till med kompetensförsörjningen?

1:40:09

Interpellation: Kartläggning av hedersförtrycket i Umeå utifrån för­ändrade förutsättningar?

 

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-08-28#1.mp3 52.5 MB