Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 28 augusti 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:02:16

Upprop

0:05:10

Kommunfullmäktige hedrar Ingrid Gustafsson med en tyst minut

0:07:28

Justering

0:07:52

Interpellation: Hur många asylsökande får praktik eller arbete hos kommunen?

0:08:30

Interpellation: Bra eller dåligt med kulturmöten inom hemtjänsten?

0:08:57

Interpellation: Ensamkommandeboenden som "grannylove"-centraler

0:09:25

Interpellation: Bör vi flagga för den mest utsatta minoriteten?

0:09:44

Interpellation: Frågor avseende försäljningen av delar av Bostadens fasighetsbestånd

0:49:46

Interpellation: Skillnad på kristna och muslimska förskolor?

0:49:58

Interpellation: Kommunens syn på Holmöns utveckling

1:19:55

Informationspunkt - Citykärnans attraktivitet

1:47:01

Fråga: Vad är vinsten med kommunens värdegrund MÖTS utöver offentlighetsprincipen?

1:57:00

Fråga: Utförsäljning av Bostadslägenheter, en fråga för kommun­fullmäktige

1:57:15

Fråga: Återinförande av friskvårdstimme för alla anställda inom Umeå kommun

2:03:48

Fråga: Ytterligare försäljning av fastigheter

2:09:36

Erbjudande om delägarskap i Inera AB

2:11:44

Motion: Återkommunalisera stadstrafiken i Umeå (fortsätter efter lunchpausen, i del 2)


Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:03:44

Motion: Återkommunalisera stadstrafiken i Umeå (fortsättning från före lunchpausen)

0:29:15

Votering

0:30:52

Information från Kommunrevisionen

0:35:45

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

0:41:04

Interpellation: Oklarheter i underlag angående utförsäljning från AB Bostaden till Heimstaden

0:41:39

Interpellation: Riktade rekryteringsåtgärder inom Umeå kommun?

0:41:50

Interpellation: Förändring av antalet valkretsar i Umeå kommun

0:50:03

Interpellation: Fysisk aktivitet för äldre

1:06:58

Interpellation: Skolgång för alla barn och ungdomar i skolåldern i Umeå

1:23:36

Interpellation: Företagsarkivets framtid

1:39:00

Interpellation: Bör almanackshandikappade få hjälpa till med kompetensförsörjningen?

1:40:09

Interpellation: Kartläggning av hedersförtrycket i Umeå utifrån för­ändrade förutsättningar?

 

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-08-28#1.mp3 52.5 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus