Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 29 maj 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:20

Upprop

0:02:50

Justering

0:03:10

Interpellation: Varför uppmuntra EU-migranter att komma hit?

0:09:50

Interpellation: Hur många "papperslösa flyktingar" går i skolan?

0:21:20

Interpellation: Flytta personal från ensamkommande till äldre­omsorg?

0:32:15

Interpellation: Planeras för terrorsäkring när Rådhustorget och Vasa­plan i Umeå byggs om?

0:40:00

Interpellation: Tvångsförflyttning av våra äldre

1:12:00

Motion: Policy mot rasism och främlingsfientlighet

2:45:20

Motion: Sälj samtliga semesterlägenheter som Umeå kommun äger i Hemavan (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2)


Problem med den tekniska utrustningen i fullmäktigesalen – endast talarlistan visas i detta klipp.

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Motion: Sälj samtliga semesterlägenheter som Umeå kommun äger i Hemavan (fortsättning från före lunchpausen, filmklipp 1)

0:22:00

Motion: Kommunen ska inte anställa asylsökande

1:23:00

Information från kommunrevisionen

1:27:35

Remiss: En gemensam bussgodsorganisation i Norrland

1:29:15

Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram 2017–2024

2:23:20

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:28:30

Interpellation: Förfrågan om att etablera batterifabrik

2:51:55

Fråga: "Vallgraven" på nya Rådhustorget

3:00:50

Fråga: Har S lagt ner mansmottagningen utan att informera nämnden?

3:10:10

Fråga: Är Centrum mot våld i avveckling eller utveckling?

3:23:35

Fråga: Vad är Socialdemokraternas policy gällande policys?

3:34:25

Fråga: När kommer beslutet och var placeras fotbollshallen?

3:41:30

Fråga: Busshållplats Tomtebo–Vittervägen

3:51:55

Fråga: Utsmyckning i stadshuset

4:00:00

Fråga: Fortsättning för Tro, Hopp och Mod?


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-05-29#1.mp3 82.5 MB