Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 29 maj 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:20

Upprop

0:02:50

Justering

0:03:10

Interpellation: Varför uppmuntra EU-migranter att komma hit?

0:09:50

Interpellation: Hur många "papperslösa flyktingar" går i skolan?

0:21:20

Interpellation: Flytta personal från ensamkommande till äldre­omsorg?

0:32:15

Interpellation: Planeras för terrorsäkring när Rådhustorget och Vasa­plan i Umeå byggs om?

0:40:00

Interpellation: Tvångsförflyttning av våra äldre

1:12:00

Motion: Policy mot rasism och främlingsfientlighet

2:45:20

Motion: Sälj samtliga semesterlägenheter som Umeå kommun äger i Hemavan (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2)


Problem med den tekniska utrustningen i fullmäktigesalen – endast talarlistan visas i detta klipp.

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Motion: Sälj samtliga semesterlägenheter som Umeå kommun äger i Hemavan (fortsättning från före lunchpausen, filmklipp 1)

0:22:00

Motion: Kommunen ska inte anställa asylsökande

1:23:00

Information från kommunrevisionen

1:27:35

Remiss: En gemensam bussgodsorganisation i Norrland

1:29:15

Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram 2017–2024

2:23:20

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:28:30

Interpellation: Förfrågan om att etablera batterifabrik

2:51:55

Fråga: "Vallgraven" på nya Rådhustorget

3:00:50

Fråga: Har S lagt ner mansmottagningen utan att informera nämnden?

3:10:10

Fråga: Är Centrum mot våld i avveckling eller utveckling?

3:23:35

Fråga: Vad är Socialdemokraternas policy gällande policys?

3:34:25

Fråga: När kommer beslutet och var placeras fotbollshallen?

3:41:30

Fråga: Busshållplats Tomtebo–Vittervägen

3:51:55

Fråga: Utsmyckning i stadshuset

4:00:00

Fråga: Fortsättning för Tro, Hopp och Mod?


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-05-29#1.mp3 82.5 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus