Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 30 januari 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:04:20

Upprop

0:08:50

Justering

0:09:20

Kommunfullmäktige: Ändring av arbetsordning

0:15:00

Interpellation: Bör Umeå vägra tvångsbosättning via Migrations­verket?

0:16:20

Interpellation: Kommunens relation till Umeå Folkets Husförening

0:43:30

Interpellation: Tiggarlägret mellan Backen och Baggböle

0:52:20

Interpellation: Blir det någon oberoende utredning av reskulturen inom samhällsbyggnadskontoret?

1:29:30

Motion 11/2016: Avkodning av könsbundna benämningar vid förtroendeuppdrag och arbeten inom offentlig förvaltning

2:02:00

Motion 17/2016: Inkluderande SFI

2:40:40

Motion 19/2016: Bygg en F–6-skola i Bullmark (fortsätter efter lunchpausen, i del 2)


Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:40

Information från kommunrevisionen

0:03:00

Information från funktionshinderrådet

0:16:10

Information från folkhälsorådet

0:25:30

Information från pensionärsrådet

0:40:10

Motion 19/2016: Bygg en F–6-skola i Bullmark (fortsättning från före lunchpausen)

1:29:50

Motion 21/2016: Ökad personaltäthet och ökat personalinflytande, grunden för heltidsmodell

2:01:20

Motion 22/2016: Det finns inga ursäkter för hedersvåld

3:35:00

Förändringar i investeringsprocessen

3:57:40

Förändring av avgift för arvoderad anhörigvård

4:13:10

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

4:18:20

Interpellation: Etiska riktlinjer för reklam i offentliga miljöer

4:33:00

Interpellation: Ställer Umeå kommun sig positiv till en granskning av Region Västerbotten?

4:44:00

Interpellation: Ska det vara på detta viset?


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-01-30#1.mp3 85.2 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus