Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 30 januari 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:04:20

Upprop

0:08:50

Justering

0:09:20

Kommunfullmäktige: Ändring av arbetsordning

0:15:00

Interpellation: Bör Umeå vägra tvångsbosättning via Migrations­verket?

0:16:20

Interpellation: Kommunens relation till Umeå Folkets Husförening

0:43:30

Interpellation: Tiggarlägret mellan Backen och Baggböle

0:52:20

Interpellation: Blir det någon oberoende utredning av reskulturen inom samhällsbyggnadskontoret?

1:29:30

Motion 11/2016: Avkodning av könsbundna benämningar vid förtroendeuppdrag och arbeten inom offentlig förvaltning

2:02:00

Motion 17/2016: Inkluderande SFI

2:40:40

Motion 19/2016: Bygg en F–6-skola i Bullmark (fortsätter efter lunchpausen, i del 2)


Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:40

Information från kommunrevisionen

0:03:00

Information från funktionshinderrådet

0:16:10

Information från folkhälsorådet

0:25:30

Information från pensionärsrådet

0:40:10

Motion 19/2016: Bygg en F–6-skola i Bullmark (fortsättning från före lunchpausen)

1:29:50

Motion 21/2016: Ökad personaltäthet och ökat personalinflytande, grunden för heltidsmodell

2:01:20

Motion 22/2016: Det finns inga ursäkter för hedersvåld

3:35:00

Förändringar i investeringsprocessen

3:57:40

Förändring av avgift för arvoderad anhörigvård

4:13:10

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

4:18:20

Interpellation: Etiska riktlinjer för reklam i offentliga miljöer

4:33:00

Interpellation: Ställer Umeå kommun sig positiv till en granskning av Region Västerbotten?

4:44:00

Interpellation: Ska det vara på detta viset?


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-01-30#1.mp3 85.2 MB