Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 30 oktober 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:03:33

Upprop

0:07:13

Ordningsfråga

0:12:37

Justering

0:13:17

Interpellation: Vilka "rasistiska organisationer" vill Umeå kommun förbjuda?

0:26:00

Interpellation: Bör frågan om nytt EU-migranthärbärge gömmas från väljarna?

0:26:00

Fråga: Kommer kommunfullmäktige få besluta om nytt EU-migrant­härbärge?

0:46:57

Interpellation: Vad hände med förskolan Visionen på Furugränd på Teg?

1:16:10

Redovisning av motioner 2017:2

1:18:22

Motion 13/2017: Plan för bostadsbyggande i hela Umeå kommun

2:29:25

Motion 14/2017: Besluta att införa E-förslag, Petter Nilsson (SD)

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:44

Kommunrevisionen informerar

0:16:55

Motion 16/2017: Informationstavla "Entartete Kunst" kretsande kring förföljd Umeåkonstnär

0:20:10

Motion 17/2017: Ett demokratiskt Umeå

0:24:16

Motion 18/2017: Införande av en stadsodlingsnorm

0:40:44

Motion 19/2017: Tillgänglig och kostnadsfri influensavaccination

0:55:19

Motion 23/2017: Inga ockupationsflaggor på Sveriges nationaldag

0:59:10

Motion 24/2017: Flagga även för den mest utsatta minoritets­gruppen

1:00:40

Motion 29/2017: Låt stadsdirektören bli kommundirektör

1:10:58

Delårsrapport januari–augusti 2017

2:06:33

Överlåtelse av fastigheterna Gnejsen 95, Gnejsen 96, Gnejsen 97, Gnejsen 98, Flintan 4, Flintan 5, Hönsfjädern 1, Trandansen 1 och Flyttfågeln 6 i Umeå, genom dotterbolag, till Heimstaden Bostad Portalen AB före årsskiftet 2017/2018

4:56:43

Gemensam brand- och räddningsnämnd i Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner (kallad Umeåregionens brand- och räddnings­nämnd)

5:08:53

Åtgärder för att undvika viten för särskilda boenden enligt LSS

5:18:14

Översyn av avgifter för familjerådgivning och stödboende

5:21:06

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-10-30#1.mp3 88.4 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus