Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 30 oktober 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:03:33

Upprop

0:07:13

Ordningsfråga

0:12:37

Justering

0:13:17

Interpellation: Vilka "rasistiska organisationer" vill Umeå kommun förbjuda?

0:26:00

Interpellation: Bör frågan om nytt EU-migranthärbärge gömmas från väljarna?

0:26:00

Fråga: Kommer kommunfullmäktige få besluta om nytt EU-migrant­härbärge?

0:46:57

Interpellation: Vad hände med förskolan Visionen på Furugränd på Teg?

1:16:10

Redovisning av motioner 2017:2

1:18:22

Motion 13/2017: Plan för bostadsbyggande i hela Umeå kommun

2:29:25

Motion 14/2017: Besluta att införa E-förslag, Petter Nilsson (SD)

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:44

Kommunrevisionen informerar

0:16:55

Motion 16/2017: Informationstavla "Entartete Kunst" kretsande kring förföljd Umeåkonstnär

0:20:10

Motion 17/2017: Ett demokratiskt Umeå

0:24:16

Motion 18/2017: Införande av en stadsodlingsnorm

0:40:44

Motion 19/2017: Tillgänglig och kostnadsfri influensavaccination

0:55:19

Motion 23/2017: Inga ockupationsflaggor på Sveriges nationaldag

0:59:10

Motion 24/2017: Flagga även för den mest utsatta minoritets­gruppen

1:00:40

Motion 29/2017: Låt stadsdirektören bli kommundirektör

1:10:58

Delårsrapport januari–augusti 2017

2:06:33

Överlåtelse av fastigheterna Gnejsen 95, Gnejsen 96, Gnejsen 97, Gnejsen 98, Flintan 4, Flintan 5, Hönsfjädern 1, Trandansen 1 och Flyttfågeln 6 i Umeå, genom dotterbolag, till Heimstaden Bostad Portalen AB före årsskiftet 2017/2018

4:56:43

Gemensam brand- och räddningsnämnd i Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner (kallad Umeåregionens brand- och räddnings­nämnd)

5:08:53

Åtgärder för att undvika viten för särskilda boenden enligt LSS

5:18:14

Översyn av avgifter för familjerådgivning och stödboende

5:21:06

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-10-30#1.mp3 88.4 MB