Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 18 juni 2018

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:04:00

Justering och fastställande av dagordning

0:04:30

Budget och uppdragsplan, direktiv för nämndernas verksamhet och investeringsbudget 2019–2022

0:06:30

Hans Lindberg (S), inledningsanförande

0:19:30

Anders Ågren (M), inledningsanförande

0:28:25

Ulrika Edman (V), inledningsanförande

0:38:57

Nasser Mosleh (MP), inledningsanförande

0:47:55

Peder Westerberg (L), inledningsanförande

0:56:55

Mattias Larsson (C), inledningsanförande

1:06:30

Saasha Metsärantala (FI), inledningsanförande

1:17:00

Veronica Kerr (KD), inledningsanförande

1:26:35

Jan Hägglund (AP), inledningsanförande

1:36:50

Petter Nilsson (SD), inledningsanförande

1:43:30

Övriga inlägg i budgetdebatten (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2)


Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:50

Budgetdebatten fortsätter (fortsättning från före lunchpausen, filmklipp 1)

2:36:45

Beslut efter budgetdebatten

3:10:00

Delårsrapport januari–april 2018

3:25:00

Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019–2022

4:51:45

Finansiering av ny färja för Kvarkentrafiken

5:30:00

Medgivande till beslut om övertagande av Umeå Innovation AB:s aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB

5:39:00

Antagande: Godstrafikprogram för Umeå centrum

6:03:55

Antagande: Cykeltrafikprogram för Umeå

6:08:30

Antagande: Detaljplan Tallkronan 1, Holmsund 4:33 och del av Holmsund 2:1 och 3:1, Holmsund

6:09:00

Revidering av plan- och bygglovstaxa för PBL 2010:900

6:09:40

Sammanträdestider 2019

6:10:00

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

6:11:30

Dagens rosor


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-06-18#1.mp3 95.2 MB