Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 26 november 2018

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Val av ledamöter och ersättare med flera till kommunens nämnder, bolag, styrelser med mera

0:42:00

Representanter till Region Västerbottens samverkansorgan Primärkommunala beredningen

0:42:45

Interpellation: Risker och konsekvenser med att avskaffa valfrihet i hemtjänsten? Veronica Kerr (KD)

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:50

Revisionen informerar

0:11:00

Motion 21/2018: Gör Ola Ullsten till hedersmedborgare samt uppkalla en gata på Teg till hans minne; Peder Westerberg (L)

0:18:50

Motion 28/2018: Handlingsplan mot tro på divergent human evolution; Henrik Agerhäll (SD) (–)

0:20:25

Motion 34/2018: Faktasammanställning mot zogtänkande och antisemitism; Henrik Agerhäll (SD) (–)

0:22:30

Antagande: Detaljplan för Frigg 7–12 i centrum

1:00:20

Ändring av riktlinjer för exploateringsavtal

1:01:05

Samverkansavtal för regional utvecklingmellan region Väster­botten och Umeå kommun

1:02:10

Namnrättigheter på kommunala anläggningar

1:02:30

Taxa för snö på snötippar

1:06:00

Revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder

1:41:05

Ägande, finansiering och bolagsstruktur för ny färja för Kvarken­trafiken

1:56:05

Delägande i utvecklingsbolaget Utvecklingsklustret AB för Umeå Energi AB

2:01:50

Anmälningsärenden

2:02:05

Fråga: Vad ligger bakom den stora minskningen av andelen lång­tidsfriska? Patrik Brännberg (AP)

2:06:00

Fråga: Kartläggning av hedersförtryck; Jan Hägglund (AP)


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-11-26#1.mp3 55.8 MB